Zeeland

Hoe kunnen we nog meer samenwerken? Wat zijn de voordelen en zijn er eventuele valkuilen? Waar onderscheidt zich de provincie in? Hoe is het woon en werkklimaat? De Provincie Zeeland speelt in op de kansen van de ligging in en bij de zee. Het economisch beleid is dan ook tot stand gekomen in overleg met bedrijven, kennisinstituten, gemeenten en maatschappelijke organisaties.