Privacy verklaring

In deze privacyverklaring staat beschreven op welke manier persoonsgegevens via deze website worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen deze gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring kan ten aller tijde gewijzigd worden door, bijvoorbeeld, wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van deze verklaring, dan kunt u altijd contact opnemen via het contactformulier op deze website.

Contactgegevens
Bedrijfsnaam: In Business Network
Adres: Luchthavenweg 59 V
Postcode: 5657 EA Eindhoven
Telefoon: +31 (0)850030040
E-mail: info@inbusinessnetwork.nl
KvK-Nummer: 17153193

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, worden verwerkt ten behoeve van de voldoende doelen:

 • Om een overeenkomst met u aan te gaan;

 • Het versturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven.

Hiervoor worden via deze website mogelijk en nooit andere gegevens dan de volgende door ons gevraagd en verwerkt:

 • Voor- en achternaam

 • Adres + huisnummer

 • Postcode & Woonplaats

 • Land

 • IP-adres

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • KvK-nummer

 • BTW-nummer

 • Geboortedatum

Bijzondere / Gevoelige gegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactpagina op deze website, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde gegevensverwerking
Brabantinbusiness.nl neemt geen geautomatiseerde beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Brabantbusinessmedia.nl van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Waarom worden deze gegevens verzameld?

 • Het bestellen van producten in onze webwinkel

 • Het afhandelen van uw betaling, versturen van offertes en facturen;

 • Verzenden van onze nieuwsbrief;

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

 • U de mogelijkheid te bieden een afspraak te maken;

 • De informatie op onze website af te stemmen op haar bezoekers;

Wie heeft toegang tot deze gegevens?

Brabantinbusiness.nl maakt gebruik van diensten van derden. Hierdoor hebben deze partijen hebben toegang tot onze website, server of verzamelde persoonsgegevens. Ter bescherming van uw gegevens, heeft Brabantbusinessmedia.nl met deze partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 • Google (Analyse & Marketing)

 • Payment Service Providers (PSP)

 • Webhosting providers

 • Cloudfare

 • Mailchimp

 • Diverse advertentieprogramma’s zoals Tradedoubler, Tradetracker & DoubleClick

Periode waarin deze gegevens worden bewaard

 • Nieuwsbrief: zolang u ingeschreven staat op onze nieuwsbrief

 • Google: maximaal 26 maanden

 • Social Media (Facebook, twitter): maximaal 2 jaar.

Uw rechten
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. U kan ons hiervoor contacteren via de contactpagina van deze website. Let op: om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Brabantbusinessmedia.nl. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U kunt op elk gewenst moment de toestemming voor het bewaren of verwerken van uw gegevens intrekken.

Weigeren verstrekken gegevens
Brabantbusinessmedia.nl verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Brabantbusinessmedia.nl via e-mail. Uw gegevens zullen hierbij nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Brabantbusinessmedia.nl de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Brabantbusinessmedia.nl met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de instantie die toezicht houdt op correcte naleving van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl