Partner

29 januari 2021

Training & Opleiding

VAN SCHUURPAPIER TOT STRATEGISCH PLAN

FONTYS FOR SOCIETY: TALENTGERICHT, ONDERZOEKEND EN WENDBAAR

De wereld zag er anders uit toen Joep Houterman, voorzitter van het College van Bestuur van Fontys, in januari 2020 de kick-off gaf voor de nieuwe strategie 2021-2015. Een strategie die door Fontys zelf maar ook door partijen in het veld wordt vormgegeven. Er werden negen onderwerpen geformuleerd om over te discussiëren: de zogenaamde schuurpapieren. Na deze opgewekte nieuwjaarspeech deed corona echter haar intrede.

We gaan hybride leeromgevingen inrichten waarbij we studenten opleiden in een authentieke werkomgeving of zelfs letterlijk op de werkplek, samen met onderzoekers, docenten en professionals uit het werkveld.

Door de pandemie werd de ontwikkeling van de strategische koers in de lente geparkeerd om in de zomer weer opgepakt te worden. Joep: “In onzekere tijden is er behoefte aan perspectief en een stip op de horizon. Dialoogsessies hebben we online gehouden en we hebben een bijeenkomst gehouden met de verschillende directeuren van Fontys en stakeholders uit de buitenwereld, zoals vertegenwoordigers van de TU/e, Tilburg University, ROCs, gemeente Eindhoven, Brainport, Midpoint Brabant en een aantal bedrijven en instellingen. In december lag het strategisch plan op tafel met de veelzeggende titel: Fontys for Society 2021- 2025 met ontwikkelpunten als talentgerichtheid, onderzoek en wendbaarheid.”

Kern van de koers

Fontys is al jarenlang gericht op ontwikkeling van talent in samenwerking met overheid, onderwijs en ondernemers. Joep: “De titel Fontys for Society is niet voor niets gekozen want de kern van het strategisch plan is dat we nóg nadrukkelijker de verbinding met die buitenwereld gaan maken. Dit doen we door ons onderwijsaanbod sneller aan te passen aan wat er door diezelfde buitenwereld wordt gevraagd. Dit doen we onder andere door mensen te bereiken die niet bij ons of een andere hogeschool een studie volgen. Het talent dat in de regio aanwezig is, moet zo maximaal de kans krijgen om hun talent te ontwikkelen. Dat betekent ook dat ons onderwijsportfolio sneller meebeweegt met de vragen van de arbeidsmarkt. Zo kan het bedrijfsleven gemakkelijker medewerkers vinden die aansluiten bij hun wensen. ”

Flexibel

“Binnen de mogelijkheden die er nu zijn, zal Fontys het onderwijs bovendien flexibeler gaan inrichten, legt Joep uit. “Bijvoorbeeld voor medewerkers die verderop in hun loopbaan zitten en een diploma willen halen of bijgeschoold willen worden. Mensen die een gezin, baan en studie moeten combineren. Deze vorm van maatwerk is een belangrijk onderdeel van onze nieuwe koers in zowel deel- als voltijd onderwijs.”

De kern van onze strategie is dat we nog nadrukkelijker de verbinding met de buitenwereld gaan maken. Dit doen we door ons onderwijsaanbod sneller aan te passen aan wat er door diezelfde buitenwereld wordt gevraagd.

Multidisciplinair onderzoek

Hogescholen hebben al jaren een onderzoekstaak en toch is dit een relatief bescheiden activiteit in het geheel. Ook dat zal veranderen, vertelt Joep: “Wat wij gaan doen is dat we verschillende disciplines bij elkaar brengen voor praktijkgericht onderzoek. Daar hebben we al een aantal stappen ingezet waarbij bijvoorbeeld studenten uit de techniek en gezondheidszorg samen werken aan oplossingen voor de praktijk. Maar dat kan ook met studenten sociale studies en studenten ICT of automotive. We stimuleren deze manier van multidisciplinair onderzoek omdat we geloven dat de meeste vraagstukken in de praktijk vanuit meerdere disciplines moeten worden benaderd. En dan hebben wij het geluk dat we heel veel disciplines in huis hebben!”

Hybride leeromgevingen

“Het belang van de nieuwe koers voor het bedrijfsleven zit ook in zaken die ik nog niet heb genoemd”, benadrukt Joep: “Bijvoorbeeld de inrichting van hybride leeromgevingen waarbij we studenten opleiden in een authentieke werkomgeving of zelfs letterlijk op de werkplek, samen met onderzoekers, docenten en professionals uit het werkveld. Studenten gaan aan de slag in een bedrijf of zorginstelling met vraagstukken die daadwerkelijk in de praktijk spelen. Leerzaam voor studenten en tegelijkertijd dragen ze concreet bij aan oplossingen. In zo’n hybride leeromgeving krijgen leerlingen werknemerservaring, leren snel en maken intensief kennis met het bedrijfsleven. Dat kan voor ondernemers aantrekkelijk zijn in verband met het aantrekken van toekomstige werknemers. Pure win-win. Ik nodig het bedrijfsleven uit om samen met ons die uitdaging aan te gaan”

Tussen droom en daad...? Joep: ”Het is een uitdaging om doelen te realiseren want je hebt altijd te maken met de weerbarstigheid van iedere dag. Het verwezenlijken van onze strategie vraagt een investering van onze kant maar ook iets van de wereld om ons heen. Gezien de ervaringen uit het verleden heb ik er alle vertrouwen in dat we het met elkaar voor elkaar krijgen.”

Tekst: Cai Vosbeek