Partner

19 januari 2023

Training & Opleiding

EEN LEVENDIGE DUURZAME CAMPUS

HET RESULTAAT VAN EEN ELEGANTE EN PROFESSIONELE SAMENWERKING

Terwijl Cees van der Meijs, directeur bouw bij Hurks en Jeroen Knikkink, procesmanager Fontys Hogeschool aan tafel zitten, is op de webcam de bouw van de campus Rachelsmolen in Eindhoven te volgen. De drie gebouwen vorderen gestaag en het blijft fascinerend om te zien hoe iedereen op de bouw precies weet wat te doen. Iedereen heeft een eigen taak, eigen verantwoordelijkheden en eigen doelen. Het gezamenlijk streven is om deze duurzame, inspirerende onderwijsomgeving bij de start van het nieuwe schooljaar in 2023 op te leveren. Een campus waar ontmoeten centraal staat en interactie leidt tot innovatie, experimenteren en onderzoeken.

Bij Fontys Hogeschool staat de driehoek student, medewerker en werkveld centraal. Deze driehoek vormt de basis voor de onderwijsvisie die in de verschillende opleidingsinstituten tot uitdrukking komt in talentontwikkeling, interactie met het werkveld en leren in een authentieke context.

Jeroen: “De nieuwe campus Rachelsmolen past in deze visie. Het volgend studiejaar volgen hier 6.000 studenten onderwijs in de richting: Mens en Gezondheid, Paramedisch, Sociale Studies, Kind en Educatie of Pedagogiek. Bij deze studies is praktijkleren een belangrijk onderdeel. In een van de gebouwen komt deze vorm van onderwijs tot uiting in een gezondheidscentrum. Onder begeleiding zullen cliënten en patiënten hier daadwerkelijk zorg ontvangen van studenten. Daarbij wordt intensief samengewerkt met partners uit het werkveld. Het tweede gebouw is een plek voor de gehele campus en bevat functies die voor heel Fontys toegankelijk zijn zoals collegezalen, studieruimtes, evenementenruimte en het restaurant. Het derde gebouw in de flexibele thuisbasis voor studenten en medewerkers binnen Fontys. Hier vind je werkplekken en onderwijsruimten waar studenten veelal in groepjes samenwerken. In dit gebouw wordt eveneens een Explore- en een Skills Lab gerealiseerd. Studenten krijgen hier de ruimte om te oefenen en te experimenten. Er zal onderzoek worden gedaan naar vragen die we nu nog niet kennen. De infrastructuur van het gebouw met veel ICT is hier helemaal op opgericht.”

Intensief gebruik, hoogwaardige materialen
Cees: “De gunning voor deze openbare aanbesteding kregen we in de zomer van 2021. Vrijwel direct daarna zijn we de bouwplaats gaan inrichten omdat de doorlooptijd van dit project buitengewoon kort is; het gaat om drie verschillende gebouwen met een uitdagend ontwerp en grote complexiteit zonder repetitiefactor. Het ontwerp vraagt erg veel uitwerking voor ons voorbereidings - en uitvoeringsteam. Gecombineerd met situatie in ons land als gevolg van de ontwikkelingen in Oekraïne zoals tekorten in de bouw aan mensen, materialen en middelen en een wereldwijde energiecrisis, maakt dit project buitengewoon uitdagend. Daarom hebben we stuurgroep opgesteld met de beste mensen van Fontys en Hurks. Wij komen regelmatig bij elkaar om samen knopen door te hakken.”

“Bij het ontwerp en bouw van deze campus is uitgegaan van een intensief gebruik door duizenden studenten iedere dag”, vertelt Cees. “De kwaliteit van materialen moet dan kwalitatief en hoogwaardig zijn. Daarnaast hebben we rekening gehouden met de duurzame ambities van Fontys waarbij we ons ook hebben laten inspireren door studenten zelf. Ook hebben we gebruik gemaakt van de kennis over en ervaring met bio-based materialen die we bij Hurks zelf in huis hebben. Daarbij zetten we bewust in op het gebruik van zoveel mogelijk circulaire materialen, want de impact van materiaalgebruik in de bouw is enorm en als Hurks nemen wij daar onze verantwoordelijk in. Daarom bouwen we met gerecycled beton. Verder zijn de drie gebouwen op de campus gasloos en wordt verwarmd en gekoeld met een ‘warmte- en koudeopslag’ (WKO). Het regenwater wordt opgevangen in het terrein en geïnfiltreerd in de bodem zodat er minimaal regenwater wordt geloosd op het riool. Belangrijk voor de natuur op deze campus. Er komen zonnepanelen en materialen zijn zo dicht mogelijk bij huis gehaald om transportbewegingen te beperken. Tot slot wordt het afval op maar liefst 13 onderdelen van elkaar gescheiden om zoveel mogelijk te kunnen recyclen. Dat is bouwen voor de toekomst.”

Altijd in harmonie
Cees: “We zijn vrijwel gereed met de ruwbouw en gaan nu de afbouw- en inrichtingsfase in. Met alle uitdagingen staat er genoeg spanning op de planning en er moeten nog veel knopen doorgehakt worden om deze campus in het derde kwartaal van 2023 op te leveren aan een tevreden Fontys. Wij bouwers zijn altijd trots op wat we realiseren en daar hoort deze campus zeker bij. Het is een eer om deze toonaangevende campus te mogen bouwen. De samenwerking met Fontys is intensief en goed. Ik zou willen zeggen: elegant en professioneel. Zeker omdat de bouwtijd zo kort is en je ook nog eens wordt geconfronteerd met externe factoren moet je voortdurend schakelen. Dan is het goed om elkaar in de ogen te kijken en samen naar alternatieven en oplossingen zoeken.” Jeroen: “Dat is ook de enige manier om resultaat te boeken. Door allebei verantwoordelijkheid te nemen zodat je niet tegenover maar naast elkaar blijft staan. Dat is gelukt.”