23 maart 2022

HRM

‘Vinden van medewerkers is de uitdaging, behouden de kunst

Waar vind je goede medewerkers? Dat is nu de grote vraag voor veel bedrijven en instellingen. Voor elke 100 vacatures zijn er momenteel nog geen 80 werkzoekenden beschikbaar. En dan gaat het niet alleen over horeca-, zorg- of productiemedewerkers. Ook voor management- en bestuursfuncties is een groot tekort aan beschikbare mensen. “Vinden is een uitdaging, maar de inzet op behoud van de juiste mensen is net zo belangrijk”, zegt Eli Barenholz, CEO van executive search-bureau GrassGreener Europe uit Roosendaal.

Nu de effecten van de coronapandemie grotendeels zijn verdwenen, komt de krapte op de arbeidsmarkt echt in beeld. In vrijwel elke sector is een tekort. Corona heeft het karakter van werk veranderd: we werken flexibeler, meer op afstand en minder strak tussen 9 en 5 uur. De pandemie heeft nog iets anders veroorzaakt. Na het uitbreken van de pandemie en in de eerste maanden van de crisis hielden veel werknemers angstvallig vast aan hun baan. Logisch, in onzekerheid is een vast inkomen een belangrijke lifeline. Uit de Randstad Workmonitor 2021 blijkt dat het aantal mensen dat van baan wisselde in 2020 sterk afnam. Sinds eind 2021 is de baanwisselbereidheid weer flink aan het toenemen.

The Big Quit

Niet alleen de mensen op de werkvloer zeggen makkelijker hun baan op. Ook in het management en bestuur is het verloop groter. Een jaarlijks onderzoek onder CEO’s van beursgenoteerde bedrijven laat zien dat er veel beweging is in de bestuurskamers. Niet alleen omdat er financieel nu een goede stap te maken is – een op de drie werkenden wordt benaderd door een nieuwe werkgever. Vaak is de wens om van baan te wisselen ook een emotionele overweging. De coronapandemie blijkt iets fundamenteels te hebben losgemaakt bij mensen om eindelijk werk te maken van die nieuwe levensstijl en baan. In Amerika noemen ze de golf aan ontslagnames in 2021 al The Great Resignation of The Big Quit.

Mensen binnenhalen die blijven

''Het vinden van de juiste mensen is een uitdaging”, zegt executive search-specialist Eli Barenholz. “Maar dat is het altijd. Waar het nu meer dan ooit op aankomt, is dat je mensen binnenhaalt die blijven. Dat vraagt om een andere manier van recruitment. Een manier die wij bij GrassGreener inmiddels al jaren succesvol toepassen.” GrassGreener heeft de BarHeim-methode voor werving en selectie ontwikkeld. “Bij de selectie van kandidaten richten wij ons niet zozeer op de traditionele wervingscriteria, maar veel meer op de ontslagcriteria”, vertelt Barenholz. “Als een net aangetreden manager vertrekt, is dat namelijk nooit omdat het cv toch niet aansloot bij de vraag van de organisatie. De mismatch komt naar boven omdat het karakter niet klikt met de bedrijfscultuur. Of de competenties passen niet bij de actuele uitdagingen van de organisatie. Dus daar moet je bij de recruitment al op selecteren, niet uitsluitend op opleiding en ervaring. Met onze BarHeim-methode zijn we in staat om op wetenschappelijke basis naar de toekomst te kijken in plaats van naar het verleden.” GrassGreener slaagt er dan ook in de juiste mensen te vinden en selecteren die blijven. “Onze retentiegraad van nieuw geplaatste medewerkers na 12 maanden scoort ruim 38 procent beter dan het marktgemiddelde. Bedenk dan ook wat dat een organisatie scheelt aan tijd en kosten om een managementvacature blijvend in te vullen.”

Prettige sfeer, betere resultaten

De wetenschappelijke methode van GrassGreener maakt onbevooroordeelde recruitment mogelijk, juist omdat er op objectieve criteria wordt geselecteerd. Barenholz: “Vooroordelen en ‘buikgevoel’ spelen bij deze methode geen rol. Dat leidt naar de beste kandidaat voor de functie bij dat specifieke bedrijf in die (markt)omstandigheden. Het resultaat is ook dat we bijdragen aan meer diversiteit en inclusiviteit. Dat gaat vanzelf. En inmiddels is algemeen bekend dat een diversere en inclusievere werkplek zorgt voor een prettigere werksfeer en betere bedrijfsresultaten. Daardoor wordt een organisatie weer aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers.”

GrassGreener Europe is in 1998 opgericht en is inmiddels – juist vanwege de unieke methodologie en het hoge retentiepercentage – zeer succesvol als high-end executive search-bureau. De basis ligt in Roosendaal, maar het werkterrein is inmiddels wereldwijd. Recent sloot GrassGreener een strategisch partnerschap met AC Lion, een bekroond executive recruiting-bureau uit New York. Meer informatie over het succes van GrassGreener in executive search: www.grassgreenereurope.com.