Eindhoven Airport

Eindhoven Airport is van economische waarde voor Brabant en Nederland. Steeds meer bezoekers maar ook bedrijven weten hun weg hier naartoe te vinden. Uitbreiding van het bedrijventerrein is daarom onvermijdelijk. Zowel in print als online besteden wij continue aandacht aan Eindhoven Airport, het (internationale) vestigingsklimaat, de toekomst plannen van het vliegveld, de geplande uitbreiding.