Partner

9 mei 2022

Financieel & JuridischTraining & Opleiding

Wijzigingen nevenwerkzaamheden en verplichte scholing van uw werknemers

De Tweede Kamer behandelt momenteel een wetsvoorstel over de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Hierin staan enkele wijzigingen op het gebied van verplichte scholing en nevenwerkzaamheden. De nieuwe wet treedt naar verwachting per 1 augustus 2022 in werking.

Bart Leusink, Manager Salaris- en Personeelsdiensten ABAB Accountants en Adviseurs

Wijziging nevenwerkzaamheden

Volgens het wetsvoorstel moet het nevenwerkzaamhedenbeding wettelijk worden gereguleerd. Dat betekent dat een nevenwerkzaamhedenbeding ongeldig is, tenzij de werkgever hiervoor een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft. Op deze manier wil het kabinet werknemers de mogelijkheid bieden om naast hun baan ook ander werk (in loondienst of als zelfstandige) te verrichten.

In veel arbeidsovereenkomsten staat dat een werknemer hiervoor toestemming moet vragen aan zijn werkgever. De werkgever mag dit na 1 augustus 2022 alleen nog weigeren met een gegronde reden. Denk hierbij aan het beschermen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie, gezondheid en veiligheid of het vermijden van belangenconflicten.

Verplichte scholing

In het wetsvoorstel staan daarnaast enkele wijzigingen op het gebied van verplichte opleidingen. Zo moet de werkgever voortaan de kosten betalen van een wettelijke of op basis van cao verplichte scholing voor werknemers. Het gaat om alle kosten, dus ook die voor lesmateriaal en reiskosten. Momenteel komen veel werkgevers een studiekostenbeding overeen met hun werknemers, waarbij ieder een deel van de kosten betaalt. De werkgever mag zijn werknemer hier in de toekomst dus geen bijdrage meer voor vragen bij verplichte scholing. Ook telt opleidingstijd voor deze verplichte opleidingen voortaan als arbeidstijd. De werkgever moet de werknemer – zo mogelijk – de kans geven de opleiding onder werktijd te volgen.

De nieuwe regels kunnen grote gevolgen hebben voor werkgevers met nog lopende studiekostenbedingen. Die komen – als het wetsvoorstel wordt aangenomen – per 1 augustus 2022 direct te vervallen. Let op: opleidingen die niet verplicht zijn, vallen niet onder deze nieuwe regels.

Wat zijn de gevolgen voor u?

Wilt u weten wat de gevolgen van deze nieuwe regels zijn voor uw medewerkers en voor uw bedrijf? Laat u informeren en adviseren.

en kijk op: https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/wijzigingen-nevenwerkzaamheden-en-verplichte-scholing-van-uw-werknemers-abab/