6 juli 2023

Leisure & CultuurHRM

Noord-Brabant ondersteunt internationale medewerkers en hun werkgevers

De vraag van Brabantse bedrijven naar personeel blijft groot door structurele arbeidsmarkt-tekorten en behoefte aan specialistische expertise. Internationale medewerkers zijn cruciaal voor de Brabantse economie en daarmee voor het Brabantse mkb. De praktijk laat hierin een diverse groep zien: kenniswerkers, arbeidsmigranten en grenswerkers. De provincie Noord-Brabant zet met haar partners in op het aantrekken en behouden van breed internationaal talent. Voor veel grote bedrijven in Noord-Brabant is werken met internationale medewerkers inmiddels al de standaard. Maar Brabantse mkb-ers die recentelijk gestart zijn met het werven of in dienst nemen van internationale medewerkers, of zich hierop oriënteren, kunnen aanlopen tegen regelgeving, taalbarrières of cultuurverschillen.

Ook op nieuwe internationale medewerkers in Noord-Brabant komt veel af. Denk aan het regelen van een woning, een school voor de kinderen, zorg en verzekeringen. Werken, wonen, en leven, maar ook rechten en plichten zijn anders dan in het land van herkomst. Om deze twee groepen te ondersteunen, investeert de Provincie Noord-Brabant mede in de informatievoorziening en ondersteuning van mkb-ers en hun (toekomstige) internationale medewerkers. Hiervoor zijn het Holland Expat Center South, de aanstaande Brabantse Migratie Informatie Punten (WorkinNL) en de GrensInfoPunten aan zet.

Het Holland Expat Center South
Het Expat Center biedt in heel Brabant dienstverlening aan zowel de kenniswerkers en hun partners (‘expats en spouses’) als de bedrijven. Naast het vlot regelen van alle formaliteiten worden bedrijven ondersteund door een MKB accountmanager en is er voor de kenniswerkers en hun familie het welcome- en living-in programma.

Brabants Migratie Informatie Punt
Voor arbeidsmigranten is de Provincie Noord-Brabant samen met het Rijk en een aantal gemeenten in Noord-Brabant een pilot gestart voor fysieke en mobiele informatiepunten waar arbeidsmigranten terecht kunnen voor enerzijds hun inschrijving (BRP, RNI) en anderzijds vragen over loon/arbeid, huisvesting en zorg & welzijn. Arbeidsmigranten raken zo beter op de hoogte van de rechten en plichten in Nederland en worden ondersteund in hun participatie en integratie.

Grensinfopunten in Noord-Brabant
De GrensInfoPunten (GIP’s) zijn er specifiek voor grenswerkers. Dit zijn personen die in het buurland wonen en in Nederland werken, of juist in Nederland wonen en in het buurland werken. Verschillen in bijvoorbeeld belastingsystemen, sociale zekerheid, zorg en arbeidsrecht maken het grensoverschrijdend wonen, werken en studeren behoorlijk complex. Grensinformatiepunten informeren grenswerkers over deze hindernissen en verschillen in wet- en regelgeving. Deze dienstverlening is voor zowel bedrijven als burgers kosteloos.

De GrensInfoPunten vormen een dekkend netwerk langs de gehele grens waarin overheden uit Nederland, Duitsland en België samenwerken om burgers en bedrijven te informeren over wat er bij komt kijken als je wilt gaan werken, ondernemen of studeren aan de andere kant van de grens. De GrensInfoPunten in Noord-Brabant bevinden zich in Baarle-Nassau, Bergen op Zoom (Brabantse Wal) en Eindhoven.

Hans Verdult, adviseur bij het GIP Brabantse Wal: “Een GrensInfoPunt is belangrijk voor burgers die grensoverschrijdend te werk gaan op wat voor manier dan ook, en advies nodig hebben over de zaken waar ze op moeten letten.

Ik had onlangs een Nederlandse man (die veel thuiswerkt voor zijn Belgische werkgever) met zijn dochter (student in België) op bezoek. Zij dachten dat ze van alles “fout” deden en dat er feitelijk niets geregeld was voor hen. Het was een hele geruststelling voor hen om te weten dat ze er niet alleen voor stonden. Nu staan ze via het GIP in contact met de juiste organisaties.”

Vicky Clarijs, coördinator van het GIP Baarle-Nassau: “Grenzen zijn ondanks dat ze optisch gezien niet zichtbaar zijn, nog zo aanwezig zijn in ons leven en dat is onnodig en beperkt kansen op het gebied van wonen/werken/studeren.

Er is heel veel informatie te vinden op internet, maar de kracht van het GIP is het doorvragen. Er zitten heel veel vragen onder de initiële vraag, waarvan de informatie ook niet snel op internet te vinden is. Het volledig informeren, daar zit de meerwaarde in.”