Partner

26 oktober 2023

Transport & Logistiek

Het logistieke proces optimaliseer je samen

Eerst was er de industriële revolutie, die werd opgevolgd door de technologische revolutie en welke op haar beurt begin 20e eeuw weer een opvolger kreeg in de digitale revolutie. Revoluties die de nodige veranderingen teweeg hebben gebracht en die ons als mensheid zeker geen windeieren hebben gelegd. Als het aan John van den Berg, directeur operations bij Lekkerland Nederland, ligt, komt daar nog een revolutie bij: de logistieke revolutie.

“Weet je wat kenmerkend is voor deze revoluties? Ze hebben ons steeds weer meer welvaart gebracht. Niet alleen financieel, maar de veranderingen hebben ons leven natuurlijk ook een stuk gemakkelijker gemaakt”, schetst Van den Berg. “Maar daardoor zijn we als maatschappij ook veeleisender geworden. We zijn gewend om alles wat we willen hebben meteen onder handbereik te hebben. We lopen een winkel binnen en lopen vijf minuten later weer naar buiten met dat waar we naar op zoek waren. Of we bestellen met een druk op de knop datgene wat we willen hebben op een wereldwijde marktplaats, die door de digitale revolutie inmiddels helemaal ontsloten is. Dit vinden we met zijn allen inmiddels meer dan normaal, maar ik wijs mensen er graag op dat dit eigenlijk helemaal niet zo normaal is. Sterker nog, ik zie dagelijks hoe de druk op met name de logistieke sector toeneemt om alles op tijd en tegen een goede prijs geleverd te krijgen.”

Logistiek is de backbone van de economie
“De eisen op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid en veiligheid worden steeds groter”, vervolgt Van den Berg. “Tel daar de krapte op de arbeidsmarkt bij op en je kunt je voorstellen dat we met zijn allen aan de vooravond staan van een logistieke revolutie. Een revolutie die er voor moet gaan zorgen dat de supplychain in alle sectoren van de economie zo sterk mogelijk is en blijft. Ik durf rustig te stellen dat de logistiek altijd de backbone van de economie is geweest, zal zijn en zal blijven. Zonder de inzet van onze sector staat alles stil.”

Dagelijkse uitdaging
Ook binnen Lekkerland Nederland wordt daarom dagelijks hard gewerkt om de ruim 9.500 verkooppunten in Nederland zo optimaal mogelijk te beleveren in sectoren als energystations, travel (treinstations en luchthavens), foodservice in retail (outlets), fastservice en tabak- & gemakzaken. Van den Berg: “Al deze klanten moesten en moeten elke dag, elke week of elke maand opnieuw beleverd worden op het afgesproken moment. En uiteraard zo efficiënt en duurzaam mogelijk. Dit is de uitdaging die we als ‘Your most convenient partner’ hebben richting onze klanten voor nu, maar ook zeker richting de toekomst.”

Samenwerking is sleutelwoord
Dat het anders moet, daar is Van den Berg van overtuigd. Net als het feit dat we niet zonder logistiek kunnen. “Maar hoe de logistiek van de toekomst eruit komt te zien, is natuurlijk een belangrijke vraag. En eerlijk is eerlijk, ik heb daar nog geen allesomvattend antwoord op. Wat ik echter wel weet, is dat we samen moeten kijken naar hoe we in de (zeer nabije) toekomst de supplychains in moeten gaan richten. En als ik zeg samen, dan bedoel ik ook echt sámen. Daar zijn we ons als Lekkerland heel erg van bewust.”

Iedereen is betrokken
“Wij kunnen van alles doen en willen, maar we hebben de medewerking van iedereen uit de keten nodig. Medewerkers moeten zich ervan bewust zijn dat zij aan het begin staan van het proces. Als zij lean en green werken, levert dat veel efficiëntie op en bovendien ben ik ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan het werkplezier. Neem een chauffeur: het moet voor hem of haar een uitdaging zijn om zuiniger te rijden door de rechtervoet goed te gebruiken. Dit kunnen we op allerlei manieren stimuleren met bijvoorbeeld een stukje fun en/of beloning. Maar ook leveranciers en producenten moeten op hun beurt hun verantwoordelijkheid willen nemen, bijvoorbeeld door duurzaam te werken en te leveren.

Klanten moeten tot slot naar hun eigen organisatie durven en willen kijken, met name hoe de bedrijfsprocessen zijn ingericht. Is het nodig dat wij bijvoorbeeld elke dag leveren? Of kan dat ook wekelijks? En dan zijn er natuurlijk nog de overige stakeholders, waar de overheid bijvoorbeeld een belangrijke gesprekspartner is. Zij beheren immers het wegennet, spoor, water en luchtruim. Ook met hen willen we als sector in gesprek over hoe wij de diverse mogelijkheden van transport het beste kunnen benutten. Kortom, ik denk dat we als sector een aantal bedreigingen om kunnen buigen naar kansen. Dat dit een proces van de lange adem is, daar ben ik van overtuigd. Maar als je niets doet, verandert er ook niks. Wat ons betreft is het tijd om een nieuwe revolutie te ontketenen. Maar dit is alleen mogelijk wanneer we dit als sector met z’n allen doen.”