Partner

27 september 2022

Transport & Logistiek

EEN GEMEENSCHAPPELIJKE TAAL ALS UNIQUE SELLING POINT

In een snelgroeiende organisatie met een internationale productieomgeving is samenwerking essentieel. Kennisoverdracht, veiligheidsinstructies, een team aansturen; alles heeft te maken met samen werken en heldere communicatie. Taal is daarbij essentieel. Bij CANPACK in Helmond, dat binnen vijf jaar groeide naar 480 medewerkers, ervaren ze het dagelijks: “Om onze processen blijvend te verbeteren, hebben we één gemeenschappelijke taal nodig. Met de diversiteit aan culturele achtergronden kiezen we voor het Engels”, vertelt CI-manager Herbert Venema. HR- projectadviseur Pauline Rietra selecteerde STE Languages als preferred supplier voor de Engelse taallessen op maat. Samen met STE-directeur Mathilde Lageman implementeerde zij het CANPACK-taalbeleid.

“CANPACK is een internationaal bedrijf met 18 vestigingen wereldwijd”, vertelt Rietra. “Het bedrijf is van oorsprong Pools. De Nederlandse productievestiging in Helmond heeft nu zo’n 480 medewerkers, waarvan 50% met een Poolse achtergrond, 25% een Nederlandse en de overige 25% heeft een andere culturele achtergrond. Met deze verdeling in je achterhoofd zie je direct het belang van een organisatiebreed taalbeleid. Daarmee creëren we een essentieel fundament voor de goede samenwerking tussen medewerkers’. Beheersing van de Engelse taal en bereidheid om taallessen te volgen is ook een belangrijk criterium in de recruitment van nieuw personeel.

Meerwaarde voor de medewerker
“Als het gaat om CI, continuous improvement, is die gemeenschappelijke taal zeer relevant”, vult Venema aan. “We werken met verschillende disciplines in een volcontinue productieomgeving. Daarnaast heb je te maken met verschillen in cultuur en communicatiestijl. Werkinstructies kun je vaak nog vangen in afbeeldingen. Maar hoe verder we groeien, hoe meer er uitgelegd moet worden. Daar heb je één taal voor nodig. Zeker als het gaat om onboarding en veiligheidsinstructies.”

"Dé uitdaging voor CANPACK is hoe doen we recht aan alle sterke punten die een medewerker met zich meebrengt”

“Dé uitdaging voor CANPACK is ‘hoe doen we recht aan alle sterke punten die een medewerker met zich meebrengt”, stelt Rietra. “Voor de verdere groei en professionalisering van de organisatie is het van belang om kennis over te dragen, om van elkaar te leren. Veel medewerkers zijn niet gewend om in hun dagelijkse leven een cursus of opleiding te volgen. We moeten ze nogal eens over een drempel helpen, gewoonweg omdat ze het spannend vinden. Om díe medewerkers te stimuleren, geven we aan dat het spreken van de Engelse taal meerwaarde heeft voor de medewerker zelf in het verdere verloop van zijn carrière. Het vergemakkelijkt doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie, maar is ook heel praktisch in het dagelijkse leven.”

Succesvol samen met STE Languages
Voor het aanbieden van de taallessen koos CANPACK voor een partnership met STE Languages. In co-creatie ontwikkelden zij een Engelse taalprogramma met online lessen. Waar mogelijk worden de lessen groepsgewijs aangeboden, al is dit niet altijd realiseerbaar. CANPACK werkt met vijfploegendiensten, een volcontinu planning dus. Het aanbieden van fysieke groepslessen is binnen zo’n planning niet altijd haalbaar. In dat geval worden

de lessen ook individueel aangeboden, ieder op zijn eigen tijd. “De eerste fase van het programma begint met de basis van de Engelse taal. Daarna volgen maatwerklessen waarbij per medewerker gekeken wordt naar wat hij nodig heeft om op de werkvloer helder te kunnen communiceren,” legt Lageman uit.

“Samen met CANPACK hebben we hard gewerkt aan het organiseren en het laten landen van het taalbeleid in de CANPACK-organisatie. Zo hebben we veel tijd besteed aan de intakes van de medewerkers. De verschillende taalniveaus konden we via de intakegesprekken goed in beeld krijgen: van absolute starter tot middelbare schoolniveau Engels. Behalve naar het niveau hebben we zorgvuldig gekeken naar de werkpraktijk én de ‘leerbaarheid’ van de cursisten. Met die inzichten hebben we elke cursist specifieke leervormen toegekend. Cursisten die nog nooit Engelse les hebben gehad, krijgen les van een Poolssprekende docent.”

“Ik vind onze samenwerking met CANPACK heel prettig”, besluit Lageman. “We hebben korte lijnen en kunnen snel schakelen. Onze jarenlange ervaring in de branche en onze adviezen worden er heel serieus genomen. Naar mijn idee is onze samenwerking een ijzersterke manier om de implementatie van een taalbeleid inhoudelijk sterk en duurzaam te maken. Ik kan deze aanpak absoluut aanbevelen aan andere bedrijven.”

Meer info op www.ste.nl of www.canpack.com