Partner

7 november 2023

Innovatie & Duurzaamheid

Een broodnodige kentering van het zero-emissie beleid

Met de verkiezingen in aantocht formuleren de politieke partijen hun standpunten rondom mobiliteit, leefbaarheid én bereikbaarheid. Belangrijk thema voor ons: de zero-emissie zones, ofwel de wens om ‘vervuilend vrachtverkeer’ te weren in (grotere) binnensteden. Maar is dat nog haalbaar nu we weten dat ons elektriciteitsnetwerk de komende jaren onvoldoende capaciteit heeft voor elektrificatie van de industrie?

Zero-emissie zones zijn een uitvloeisel van het klimaatakkoord dat in 2019 is gesloten. Om extra CO2 te besparen en de luchtvervuiling in de binnensteden tegen te gaan, moet in de grootste 40 gemeenten een emissievrije zone worden ingevoerd. Concreet betekent dit een geleidelijke beperking van de uitstoot van bestel- en vrachtauto’s vanaf 2025. De afgelopen jaren is er al veel gesteggeld over de haalbaarheid van het beleid. Zo zijn er vanaf 2025 pas 29 gemeenten die de zones invoeren en zijn ontheffingen in sommige gevallen mogelijk tot 2030.

Nu de eerste partijprogramma’s openbaar gemaakt zijn, zien we tal van partijen de haalbaarheid van de zones wederom ter discussie stellen. VVD pleit voor een hardheidsclausule zodat ondernemers een vrijstelling kunnen krijgen als er onvoldoende alternatief is, terwijl BBB stelt dat de zones in volledigheid uitgesteld moeten worden vanwege het gebrek aan haalbaarheid en betaalbaarheid. Daar staat tegenover dat Partij voor de Dieren juist meer en strengere milieuzones wenst.

Als VNO-NCW Brabant Zeeland stellen we al jaren de haalbaarheid en betaalbaarheid van de invoering ter discussie. Als bedrijfsleven onderschrijven wij de wenselijkheid van emissievrije binnensteden, maar het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn. Vooral de huidige netcongestie leidt tot het uitblijven van voldoende laadcapaciteit voor elektrische voertuigen. Ook zijn de elektrische (en/of waterstofvoertuigen) nog erg duur in verhouding tot de huidige verbrandingsmotoren. Onze voornaamste zorg is verder de bekendheid van het beleid bij de zzp’er en de kleine mkb’er. Die zijn in hun dagelijkse werkzaamheden niet altijd op de hoogte van de ontwikkelingen die verschillende gemeenten doorvoeren. Daarom zijn we blij dat de politiek de haalbaarheid en betaalbaarheid van de zones ter discussie stelt.

VNO-NCW Brabant Zeeland blijft zich in ieder geval sterk maken voor een goede uitvoerbaarheid van de zones. Dat betekent dat we serieus moeten evalueren of de aanvankelijke opzet nog haalbaar is. Het moge duidelijk zijn dat dat voor ons geen wassen neus is!