Partner

30 januari 2024

Training & OpleidingTech, Ict & Smart

Digital industry boost helpt maakindustrie met digitalisering

Het consortium Digital Industry Boost (DIB) is een samenwerking van Fontys Hogeschool, Mikrocentrum, Summa College, Brainport Industries en samenwerkingspartners van de EdiH en Provincie Noord-Brabant. Het consortium investeert de komende vier jaar in aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven door de hightech maakindustrie verder te laten digitaliseren. Na mechanisering, automatisering en robotisering biedt nu verregaande digitalisering, industrie 4.0, kansen. Door bijvoorbeeld data gestuurd te werken, zou je je processen efficiënter in kunnen richten, ”, stelt Amy Latour, Programmamanager Digital Industry Boost en werkzaam bij Fontys ICT, een van de deelnemers.

Handen ineenslaan

Kennisinstellingen zijn een belangrijke aanjager van innovatie en kennisontwikkeling, zo ook in het samen met het bedrijfsleven werken naar Industrie 4.0. Innovatie op het gebied van Smart Industry door gezamenlijk in te zetten op praktijkgericht onderzoek. Aan de andere kant kennisontwikkeling bij studenten, docenten en het werkveld in het kader van leven lang ontwikkelen zodat ze niet alleen voor de huidige maar ook toekomstige arbeidsmarkt inzetbaar zijn. Latour: “Er gebeurt natuurlijk al het nodige op dit gebied. Het is niet zo dat we van nul af moeten beginnen. Wel zijn we er als samenwerkingspartners van overtuigd dat als we de handen ineenslaan, we veel grotere en structurele stappen kunnen zetten om de hightech maakindustrie in deze regio toekomstbestendig te maken.”

Hybride leeromgevingen

De verschillende onderwijspartners ontwikkelen een doorlopende leerlijn van voortgezet onderwijs, mbo-, hbo- en masterniveau Door zowel publieke als private opleidingsmogelijkheden aan te bieden, experimenteren de samenwerkingspartners om sneller, flexibeler en vraaggericht te reageren op de behoefte vanuit het bedrijfsleven. Naast de opleidingsmogelijkheden werken studenten samen met bedrijven aan praktijkgerichte innovatieprojecten. Binnen de hybride leeromgevingen werken studenten samen met bedrijven aan praktijkgerichte innovatieprojecten. Binnen de Digital Industry Boost zetten we verder in op de doorontwikkeling van de hybride leeromgevingen zoals de Brainport Industries Campus.

Over schaduw heenstappen

Latour: “Het is van grote waarde dat onderwijs en bedrijfsleven, ondersteunt door kennispartners, op dit vlak samen optrekken om die hybride leeromgeving verder vorm en inhoud te geven. Dat is de uitdaging die we gezamenlijk aan moeten gaan. En ja, daarbij zullen partijen soms over hun eigen schaduw heen moeten stappen en dingen net even wat anders doen dan dat ze gewend zijn. Door goed naar elkaar te luisteren, kunnen we een ecosysteem ontwikkelen waarin samenwerking tussen de verschillende kennisinstellingen, en bedrijfsleven vanzelfsprekend is. Een systeem waarin we van elkaar kunnen innoveren en leren, waardoor we de flexibele en goed opgeleide techneut van morgen en overmorgen opleiden.”

“Dat is de uitdaging waar we met de samenwerkingspartners voor staan”

Belangrijk signaal

Maar zover is het nog niet. Wel is er een toezegging vanuit het Nationaal Groeifonds, een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, van zeven miljoen euro voor vier jaar om de plannen verder uit te werken en om het kennisecosysteem handen en voeten te geven. Latour: “Daarmee geven ze een belangrijk signaal af aan de regio. Ook zij zien dat als we de concurrentiepositie en innovatiekracht van de Brainport willen behouden en op termijn vergroten, het van cruciaal belang is dat de arbeidscapaciteit niet alleen op orde moet zijn, maar ook de kwaliteit van de mensen op niveau moet zijn. Dat is de uitdaging waar we met de samenwerkingspartners voor staan.”