Partner

21 april 2023

Innovatie & Duurzaamheid

Brabant onderneemt circulair

Earth Overshoot Day valt dit jaar op 13 mei. Op deze dag hebben we de natuurlijke grondstoffen die onze aarde in een heel jaar voortbrengt verbruikt. Daarna eten we iedere dag een stukje op van Moeder Aarde. In 2022 viel deze dag op 28 juli. De eerste keer was op 25 december 1971 en sindsdien kroop de datum langzaam naar voren, met ‘dipjes’ in 2009 (financiële crisis) en 2020 (coronacrisis). Voor Nederland valt deze dag overigens al op 12 april. 

Earth Overshoot Day illustreert hoe wij roofbouw plegen op de aarde. En waar opwarming van de aarde ons dwingt het gebruik van fossiele brandstoffen fors terug te dringen, is een meer circulair gebruik van alle grondstoffen hard nodig om deze roekeloze exploitatie op de aarde te beperken. Vandaar het toenemend belang van een meer circulaire economie. 

VNO-NCW Brabant Zeeland speelt daar samen met een aantal partners op in met de Brabantse Circulaire Innovatie Top, die we dit jaar voor de derde keer organiseerden tijdens de Week van de Circulariteit. Onder het motto ‘goed voorbeeld doet volgen’ stimuleren we bedrijven en andere organisaties hun paradepaardjes op het gebied van circulariteit – producten, processen of diensten – te presenteren en te laten beoordelen. Er zijn twee prijzen te verdienen: een juryprijs en een publieksprijs. Zo passeerden de afgelopen drie jaar bijna honderd prachtige circulaire voorbeelden de revue. Van circulaire keukens en daken tot fietsaccu’s, modulair op te bouwen en demonteren producten en een inzamelcampagne voor scholen die hergebruik en recycling stimuleren. Voorbeelden die illustreren dat het veel bedrijven ernst is met hun circulaire ambities en daar ook kansen in zien. 

Langzaam maar zeker gaat de knop dus om. Kijk ook naar een nieuw bedrijventerrein als Wijkevoort in Tilburg. Volgens de planning voegt Tilburg over een paar jaar 80 hectare toe aan zijn circa 1000 hectare bedrijventerrein. De plannen voor Wijkevoort zijn samen met kritische bewoners uitgewerkt en voorzien in een duurzame, groene (natuur) en blauwe (water), omgeving. Uitgifte verloopt volgens tal van criteria, waarvan er een, en nu komt het, circulariteit is. De meest circulaire bedrijven krijgen voorrang bij de uitgifte van kavels  Zij moeten dus aangeven op welk manier zij circulariteit uitwerken. Vrijblijvendheid kan dus niet langer. 

Kijk voor meer informatie op: brabantsecirculaireinnovatietop20.nl