Partner

14 juli 2023

Innovatie & Duurzaamheidmobiliteit

Bedrijven voelen noodzaak en stappen over naar de fiets

Overvolle bedrijventerreinen, een CO-2 normerende regeling voor bedrijven met meer dan 100 werknemers, steeds minder parkeerplaatsen en regelmatig fileleed: de auto als vervoersmiddel naar het werk is steeds minder aantrekkelijk. Het is voor een groeiend aantal bedrijven de reden om in te zetten op de fiets. Projectorganisatie Ons Brabant Fietst krijgt het dan ook steeds drukker in het adviseren van bedrijven. Dat doen ze dusdanig laagdrempelig en behapbaar, dat ook jij morgen al kunt starten met fietsstimulering.

Etiënne Lataster is sinds 2018 programmamanager van Ons Brabant Fietst, dat in opdracht van de provincie, regio’s en gemeenten werkt aan deze uitdaging. Volgens hem ligt er in onze provincie een enorm potentieel op het gebied van fietsforenzen. “We weten uit onderzoeken dat de meeste mensen op minder dan 15 kilometer van hun werk af wonen. En we weten ook dat zo’n 50 procent van alle autoritten naar het werk wordt afgelegd door mensen die er maximaal 7,5 kilometer vandaan wonen. Met de auto naar het werk is vooral een keuze uit gemak. Dat gedrag veranderen is niet eenvoudig. Hoewel de mogelijkheden die er zijn het wel makkelijker maken.”

Onderscheidende werkgever
Met die mogelijkheden doelt Lataster op de vele voorzieningen en regelingen die er zijn voor werkgevers, maar waar nog te weinig gebruik van wordt gemaakt. Zonde, vindt de programmamanager. Want vanuit goed werkgeverschap kun je jezelf als organisatie echt onderscheiden. “Eind vorig jaar heeft grootschalig onderzoek van Smartwayz laten zien dat 42% van de automobilisten de auto best wel wil inruilen voor de fiets. Opvallend was ook de hoge mate van bereidheid bij de groep mensen tot 30 jaar. Deze groep komt nu de arbeidsmarkt op en heeft minder vaak een auto dan vroeger, ook omdat zij veel bewuster bezig met zijn met het klimaat en groen werkgeverschap. Los van deze jongvolwassenen zien we sowieso dat meer mensen de fiets willen pakken, als de werkgever ook een bijdrage doet.”

KPN als voorbeeld?
Die bijdrage kan op diverse manieren. Denk aan een aantrekkelijke aanschaf- of leaseregling voor e-bikes. Of een goede kilometervergoeding. KPN haalde onlangs het landelijke nieuws door aan te kondigen dat fietsend personeel maar liefst 40 cent per woon-werkkilometer ontvangt “Een slimme zet” noemt Lataster deze keuze. “Ze laten zien dat ze een goede werkgever zijn, dragen bij aan vitaliteit en klimaat en dus aan een goed imago. Het zou mooi zijn als Brabantse bedrijven zich laten inspireren door dit voorbeeld.

Werkgever ziet fietslicht
Overigens is een kentering merkbaar. Mede door de opkomst van elektrische fiets en de aanleg van het Brabantse snelfietspaden-netwerk (met brede lanen waar fietsers zonder obstakels eenvoudig van A naar B gaan) zien steeds meer werkgevers het fietslicht, merken ze ook bij Ons Brabant Fietst. “De laatste maand startten 79 bedrijven op verschillende manieren met fietsstimulering. Ze doen bijvoorbeeld mee aan onze e-bike probeeracties of haken aan bij de campagnes die wij ontwikkelen. Ook verwijzen we ze door naar Brabant Mobiliteitsnetwerk. Deze organisatie pakt het stokje dan van ons over en geeft een vervolg aan het ontwikkelen van fietsbeleid. Een kant-en-klare en kosteloze oplossing voor bedrijven.

Belonen werkt
In de maand mei trok Ons Brabant Fietst met hun campagne SJEES on Tour door de provincie. Tijdens het bezoek van een opvallende fietskaravaan werd onder meer een e-bike probeeractie gepromoot, tekenden fietsminded bedrijven een manifest en werd in de Brainportregio zelfs de SJEES-app gelanceerd. De app was gekoppeld aan een fietschallenge, georganiseerd door Brainport Bereikbaar, waar inwoners konden sparen voor beloningen. Bovendien doneerde de organisatie voor iedere 500 kilometer die deelnemers fietsten 10 euro aan Longfonds. Sinds de start van die actie werd er in 5 weken tijd al 530.000 kilometer gefietst. “Een half miljoen autokilometers minder, het kan dus wel. Waarbij we trouwens ook zien dat belonen van gedrag aantoonbaar helpt.”

De media-aandacht rondom deze campagne leidde tot meer bedrijven die zich melden bij Ons Brabant Fietst voor advies en om aan te haken bij een van de acties. Lataster besluit: “Als bedrijf kun je het verschil maken en ‘winst’ behalen voor je bedrijf, je personeel en Brabant. Als iedereen één dagje in de week met de fiets naar het werk gaat, zal dat al een heleboel schelen.”

Bezoek www.onsbrabantfietst.nl voor meer informatie of voor directe deelname aan een e-bike probeeractie of persoonlijke jaarrond fietscampagne.