VNO NCW Brabant Zeeland

Wij zijn het sterkste ondernemingsnetwerk van Brabant en Zeeland. Onze opdracht: ondernemers verbinden, versterken en vertegenwoordigen. Wij bundelen ondernemerskracht zodat jij binnen onze vereniging kunt ondernemen, netwerken en samenwerken om jezelf als ondernemer,  jouw bedrijf én jouw regio verder te ontwikkelen. 

Missie en visie

VNO-NCW Brabant Zeeland is er voor ondernemers die impact (willen) maken. Op kleine schaal binnen hun bedrijf en directe omgeving, of op grote schaal in de regio en daarbuiten. Het netwerk, de lobby en de projecten zijn daarin ‘means to an end’, waarmee we ondernemers versterken en ondernemerskracht bundelen.

We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie, werken nauw samen met onze leden én andere organisaties en maken nieuwe verbindingen tussen ondernemers mogelijk. VNO-NCW Brabant Zeeland biedt ondernemers on- en offline een platform waar zij van elkaar en van anderen kunnen leren en draagt via lobby en belangenbehartiging bij aan het verbeteren van de vestigingscondities.

VNO-NCW Brabant Zeeland maakt zich hard voor een zo aantrekkelijk mogelijk ondernemingsklimaat in Brabant en Zeeland, voor bedrijven in het algemeen en voor onze leden in het bijzonder. Daarbij staat een duurzame ontwikkeling van de samenleving in economische, sociale en ecologische zin steeds centraal.

Onze kernwaarden: vooruitstrevend, innovatief, wendbaar en efficiënt.

Kerntaken en thema's

VNO-NCW Brabant Zeeland heeft twee kerntaken: belangenbehartiging en ontmoeting en kennisdeling. Onze leden benoemden drie thema’s zij belangrijk vinden: Arbeidsmarkt en onderwijs, Infrastructuur en ruimte en Milieu en duurzaamheid. Deze thema’s zijn de leidraad in onze lobby en belangenbehartiging.

In onze Academy besteden we aandacht aan het vierde thema. Deze loopt als een rode draad door onze vereniging heen: Innovatie en ondernemerschap. Hierin staat ontmoeting en kennisdeling centraal.

Ondernemercirkel

Deze overzichtelijke cirkel van VNO-NCW Brabant Zeeland, tot stand gekomen in samenwerking met onze leden, maakt in één oogopslag duidelijk wat onze speerpunten zijn en aan welke doelen en onderwerpen wij werken voor een optimaal ondernemersklimaat in de regio Brabant en Zeeland.

Lees over onze samenwerking met VNO NCW

Gerelateerd