Provincie Noord-Brabant

Brabant wil in 2030 een duurzame en welvarende provincie zijn. Zij wil op elk moment in kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Toekomstbehendig noemen we dat. Daarmee brengen we tot uitdrukking dat we op een zelfbewuste en slimme Brabantse manier werken aan een inclusieve, toekomstbestendige en veerkrachtige economie die ook op lange termijn brede welvaart voor alle Brabanders garandeert.

Met de visie op een toekomstbehendig Brabant in 2030 maakt de provincie haar ambitie, strategie en doelstellingen kenbaar. We hebben niet de illusie dat we die visie in ons eentje kunnen waarmaken. We hebben daarvoor mensen nodig uit het onderwijs en het bedrijfsleven, uit kennisinstellingen, vanuit andere overheden en natuurlijk de Brabantse bedrijven die zorgen voor een gezonde en florerende economie. Zo werken we samen aan een toekomstbehendig Brabant in 2030.

Artikelen