Orange Sport Forum

Nederland is een land dat zich laat spreken als leidende sportnatie. Ondanks het relatief lage bevolkingsaantal heeft Nederland veel te bieden op het gebied van topsport, maar ook op het gebied van breedtesport. Daarnaast is Nederland als sportland goed te herkennen aan haar opvallende oranje kleur. Dit betekent dat er prachtige kansen op de Nederlandse markt zijn voor bedrijven, organisaties en instituten uit het buitenland.

OSF is een platform voor het (internationaal) promoten van bedrijven, organisaties en instituten die verbonden zijn met de Nederlandse sport. Het gaat hierbij om ‘hardware’ (infrastructuur, accommodaties, financiering en advisering) en ‘software’ (training, coaching, voeding, organisatie, educatie en sportmarketing). Een van de belangrijkste rollen van OSF is om kansen in en voor het buitenland te identificeren en een platform te creëren waar Nederlandse bedrijven, organisaties en instituten in contact kunnen komen met het buitenland.

OSF brengt Nederlandse bedrijven en instellingen in contact met mogelijke partners en klanten in het buitenland en vice versa. Inmiddels heeft OSF een netwerk bestaande uit meer dan 300 bedrijven en instellingen. Daarnaast werkt OSF nauw samen met Nederlandse overheden en buitenlandse posten (ambassades en consulaten). Uiteindelijk zal dit leiden tot het optimaal benutten van de kansen in het buitenland.

Ondersteunen, representeren en adviseren van sportbedrijven en –instellingen met internationale (export-)ambities.

Dit verwezenlijkt OSF door het ontwikkelen van een kennisbank, waarbij informatie vergaard en gedeeld wordt over buitenlandse sportmarkten. Daarnaast worden er inkomende en uitgaande (sport-) handelsmissies geïnitieerd, begeleid en afgestemd. De afgelopen jaren vonden deze plaats naar o.a. de België, Brazilië, Canada, China, Kazachstan, Letland, Oman, Qatar, Schotland, Spanje, Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten. Ook kan OSF zorgen voor de inzet van politieke en economische diplomatie. Tenslotte biedt OSF coaching trajecten aan om bedrijven op weg te helpen met export of voor specifieke vraagstukken met betrekking tot bepaalde landen.

Ontwikkelen van een sportbedrijvennetwerk dat voor binnen– en buitenlands gebruik relevant is.

De Nederlandse export bevorderen door middel van samenwerking staat bij OSF centraal. Een sterk nationaal en internationaal netwerk is hiervoor van groot belang. Om dit te bereiken organiseert OSF netwerk– en informatiebijeenkomsten voor bedrijven, ambassades en ministeries. OSF onderhoudt dan ook nauwe contacten met deze posten (ambassades, consulaten, NBSO’s) en de betrokken ministeries. Tevens wordt zorg gedragen voor het ontsluiten en benutten van subsidie– en financieringsmogelijkheden ten behoeve van bedrijven.

Uitdragen van het exceptionele karakter van het Nederlandse sportklimaat.

OSF heeft tevens als doel om Nederlandse sport gerelateerde organisaties wereldwijd te promoten. OSF richt zich hierbij niet op de sportprestaties van Nederland, maar op de kennis en kunde op het gebied van sport en innovatie.

Gerelateerd