17 november 2022

Zorg en Welzijn

Zorgverzekeraar Cigna roept bestuurders wereldwijd op om 5% van hun werktijd te besteden aan het welzijn van medewerkers

 • CIGNA SPOORT CEOs AAN OM ZICH IN TE ZETTEN VOOR EEN BEDRIJFSCULTUUR WAARIN MENTALE GEZONDHEID BESPREEKBAAR IS

 • DE '5% PLEDGE' BEOOGT PERMANENTE VERANDERING TEWEEG TE BRENGEN NU UIT CIJFERS BLIJKT DAT 82% VAN DE WERKENDEN LAST HEEFT VAN BURN-OUT KLACHTEN

 • ONDERZOEK TOONT OOK AAN DAT TWEE OP DE DRIE MEDEWERKERS LIJDT AAN WERKSTRESS

  Zorgverzekeraar Cigna start een nieuw wereldwijd initiatief waarin bestuurders worden opgeroepen om vijf procent van hun werkweek te besteden aan geestelijke gezondheid op de werkvloer.

   De 5% Pledge wordt vandaag gelanceerd nadat uit nieuw onderzoek onder bijna 12.000 volwassenen blijkt dat 82% van medewerkers in Nederland last heeft van burn-out klachten en bijna twee op de drie medewerkers kampt met werkstress. Vooral jongvolwassenen, in de leeftijd van 18-24 jaar hebben hier het meeste onder te lijden (maar liefst 97% heeft last van burn-out klachten en 86% voelt zich gestrest).

   Cigna roept CEOs en bestuurders op om zich publiekelijk te committeren om tot vijf procent van hun werktijd te besteden aan de verandering van hun bedrijfscultuur, met als doel om het geestelijk welzijn van medewerkers ‘actiegericht’ aan te pakken.

   Het initiatief wil bestuurders zowel ondersteunen als inspireren om meer aandacht te besteden aan de geestelijke gezondheid van hun medewerkers. Dit is iets wat volgens Cigna 'van bovenaf moet komen om het taboe dat rust op geestelijke gezondheid op de werkplek te doorbreken en medewerkers te helpen om zich veilig en gesteund te voelen'.

   Arjan Toor, CEO van Cigna Europe, zegt over de campagne: "We willen bestuurders wereldwijd motiveren om de 5% Pledge aan te nemen, zodat we een gemeenschap van eensgezinde leiders vormen die samen werken aan positieve verandering."

   "Managers dienen een actieve rol te spelen in deze transformatie - ze moeten hun stem en status gebruiken om afdelingen te helpen zich comfortabel te voelen. Daarnaast dienen leidinggevenden zich in te zetten om verandering te omarmen en een werkomgeving van ‘steun’ op te bouwen, waar het soms oké is om niet oké te zijn."

   Bedrijven die de 5% Pledge aangaan, ontvangen van deskundigen van Cigna geestelijke gezondheidsondersteuning en begeleiding. Hieronder vallen onder meer op maat gemaakte hulpmiddelen en diensten om aan specifieke behoeften van medewerkers te voldoen.

  Het initiatief wordt gelanceerd nadat uit recent onderzoek van Cigna onder bijna 12.000 volwassen het volgende bleek:

  • 97% van de 18-24-jarigen heeft last van burn-out klachten en 86% voelt zich gestrest

  • Bijna driekwart (71%) van de werknemers zegt zich vaker beduusd te voelen dan normaal

  • 44% geeft aan dat werk nu vaker transactioneel aanvoelt en er minder gelegenheid is om een band op te bouwen met thuiswerkende collega's

  • 36% van de jonge werknemers is gestrest over de stijgende kosten van hun levensonderhoud

  Arjan Toor, CEO van Cigna Europa, zegt als eerste CEO toe om vijf procent van zijn werktijd aan de geestelijke gezondheid van zijn medewerkers te besteden. Hierna wil Cigna partners en klanten overtuigen om deel uit te maken van de beweging en ze vragen om hun betrokkenheid ten aanzien van de geestelijke gezondheid van werknemers te tonen. Het uiteindelijke doel is om bestuurders van organisaties te inspireren om dezelfde toezegging aan te gaan.

  Voorvechter van geestelijke gezondheid en medeoprichter van NGO Minds@Work Geoff McDonald werkte meer dan 24 jaar in human resources bij Unilever, voordat hij in 2014 vertrok om campagne te voeren voor geestelijke gezondheid. Tegenwoordig werkt hij samen met organisaties om taboes over psychische aandoeningen bespreekbaar te maken en de gezondheid van werknemers te verbeteren door er een strategische prioriteit van te maken.

  Geoff merkt op: “Covid heeft in de bestuurskamer het gesprek over geestelijke gezondheid en welzijn echt versneld en in veel opzichten slechte geestelijke gezondheid ‘gedemocratiseerd’. Nu we in een andere fase van de pandemie komen, is het belangrijk dat organisaties de werkelijke impact erkennen die ze kunnen hebben op de geestelijke gezondheid en het welzijn van hun mensen. Dit kan door ieder onderdeel van de bedrijfscultuur aan te pakken en een omgeving te creëren waarin werknemers zich veilig en gesteund voelen.

  "Cigna’s aanpak is enorm bemoedigend en ik ga de Pledge graag met ze aan".

  Om het initiatief te lanceren zal Cigna aan deelnemers een startpakket leveren om ze te helpen hun beloftes op sociale media te delen, ondersteuning bieden bij het bereiken van zoveel mogelijk mensen, en een landingspagina lanceren waarop anderen kunnen kennismaken met het initiatief en educatief materiaal ontvangen over manieren waarop zij hun vijf procent kunnen besteden. Zie: www.pledge5percent.com.