13 juli 2022

Zeeland

Zeven Zeeuwse rijksmonumenten opgeknapt

Voor de restauratie van rijksmonumenten verstrekt de provincie dit jaar bijna 1,9 miljoen euro. Dat geld gaat naar zeven restauratieprojecten. Hiermee wordt waardevol Zeeuws erfgoed behouden, ontwikkeld en toegankelijk gemaakt.

Drie molens
Opvallend is dat drie molens subsidie ontvangen. Het gaat om De Harmonie in Biervliet, molen Nooitgedacht in ’s-Heer Arendskerke en de Zwaan in Kerkwerve. Molen de Harmonie is een gecombineerde oliemolen-korenmolen. De molen is nog erg gaaf en heeft een uniek interieur. De molen is echter niet (meer) waterdicht. Het voeg- en metselwerk moet nodig gerestaureerd worden. Ook de kap van Molen Nooitgedacht is niet meer waterdicht. Met de subsidie worden kap en metselwerk van weer in ere hersteld. Tijdens de restauratie van molen De Zwaan wordt het rietdek voor de helft vervangen, evenals het staartwerk. De Zwaan is een poldermolen die in 1882 is verplaatst en daarna is omgebouwd tot korenmolen. De molen is nog altijd in eigendom van een bekende Zeeuwse molenaarsfamilie.

Overige monumenten
In Oostkapelle komt geld beschikbaar voor restauratie van het Sauer-orgel in de dorpskerk. In Stavenisse wordt het grafmonument van Tuyl van Serooskerke in de Hervormde Kerk opgeknapt. Dit monument, dat is opgebouwd uit twee soorten marmer, is aangetast vanwege zout. Ook de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes wordt verder opgeknapt: nu zijn het dak en het natuursteenwerk aan de koorzijde van de kerk aan de beurt. Tot slot wordt de toren van het voormalig stadhuis in Zierikzee opgeknapt. Deze toren is uniek in zijn soort en heeft een hoge cultuurhistorische waarde.

Helaas konden niet alle indieners een bijdrage tegemoet zien. Er is voor ruim 5 miljoen euro aan verzoeken ingediend – daarmee was de vraag fors hoger dan het beschikbare subsidieplafond.

Publiek welkom
Monumenten zijn een belangrijk onderdeel van het Zeeuws erfgoed. De Provincie wil dit erfgoed niet alleen behouden, maar vindt het ook belangrijk dat monumenten toegankelijk zijn voor een breed publiek. De gerestaureerde molens worden daarom regelmatig opengesteld, bijvoorbeeld tijdens Open Monumentendag en Nationale Molendag. Ook de kerken zijn soms te bezoeken buitenom de erediensten; de Grote Kerk in Goes biedt zelf ruimte aan markten, concerten, exposities, symposia en andere evenementen.

Investeren in restauratie-vakmensen
Zeeland heeft prachtige monumentale gebouwen. Het is belangrijk dat we dit erfgoed behouden voor de toekomst. Dat betekent ook dat we investeren in goed opgeleide vakmensen. Alle restauratieprojecten proberen daarom een werkplek of opleidingsplaats te bieden aan leerlingen die zich bekwamen in het restauratievak. Op die manier leren zij het vak van restaurateur in de praktijk.