12 april 2022

Zeeland

Zeeuwse industriesector in gesprek met Den Haag

De Zeeuwse industriesector heeft vandaag kennis gemaakt met de minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens en minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten. Tijdens het werkbezoek van beide ministers is uitgebreid gesproken over de uitdagingen waar de Zeeuwse sector mee te maken heeft. Vanuit de Provincie Zeeland waren commissaris van de Koning Han Polman en gedeputeerde Jo-Annes de Bat aanwezig.

Het doel van het werkbezoek was het op de kaart zetten van Zeeland met betrekking tot de energietransitie, het delen van/inspireren met ontwikkelingen en het agenderen van de randvoorwaarden om vergroening van het Zeeuws industrieel havencluster te realiseren. Een belangrijk onderdeel van de dag was het bezoek aan het Zeeuws industrieel havencluster, de grootste waterstofproducent- en gebruiker van de Benelux. Dit grensoverschrijdende havencluster, bestaande uit een variëteit aan bedrijven uit de chemie, staal, energie en food, wil voor 2030 5,6 Megaton CO2 reduceren aan de Nederlandse kant van de grens.  Dit is zo’n 1/3 van de nationale industriële doelstellingen. Om dit te bereiken is onder andere de aanleg van infrastructuur en aanlanding van wind op zee nodig. Hiervoor is steun vanuit Den Haag nodig.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): "De Zeeuwse industrie is ontzettend belangrijk voor onze economie. Zeeland heeft grote ambities op het gebied van verduurzaming. Dat heb ik vandaag ook gezien. Als die verduurzamingsslag goed gebeurt, levert dat ook weer nieuwe kansen op voor onder andere innovatie, scholing en werkgelegenheid. Ik ga me er voor inzetten om die verduurzaming te helpen realiseren."

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie): “Ik ben onder de indruk van de kennis en mogelijkheden voor de transitie naar duurzame energie in Zeeland. Met de huidige en toekomstige infrastructuur kunnen belangrijke stappen gezet worden bijvoorbeeld op het gebied van waterstof en windenergie op zee. Op mijn steun hiervoor kan men rekenen.”

De noodzakelijke energietransitie heeft gevolgen op regionaal niveau en raakt meer dan de industrie alleen. Gedeputeerde de Bat zegt hierover: “We spelen in op de energietransitie met de Regionale Energie Strategie, wat gevolgen heeft voor het mkb. Maar daarnaast leiden we ook de energietransitie-engineers van de toekomst op. Op deze manier merken de ondernemers, maar ook zeker de arbeidsmarkt de (positieve) gevolgen van deze transitie.”

Kansen voor de arbeidsmarkt

Op  Scalda en HZ University of Applied Sciences zijn ze erg blij met de kansen voor de studenten die deze transitie met zich mee brengt. Minister Jetten en gedeputeerde de Bat gingen deze ochtend in gesprek met een aantal studenten op het projectenplein waar een aantal proeven uit het praktijk- en hoger beroepsonderwijs werden getoond. Daarnaast werd de nieuwe opleiding Ad Energietransitie Engineer gepresenteerd, die de twee opleidingsinstituten samen hebben ontwikkeld.

Innovaties van de maintenance in de offshore wind sector

Minister Adriaansens en de Commissaris waren deze ochtend getuigen van een indrukwekkend spektakel bij KAAP in Vlissingen, een unieke ontwikkel-, tekst- en demolocatie. In de grote hal staat een windturbine waar innovaties in de offshore wind sector worden getest en uitgevoerd. Beide bestuurders kregen de kans om met augmented reality te zien hoe met inzet van bol-drones windturbines worden onderhouden. 

Energietransitie in Zeeland

Het middagdeel richtte zich voornamelijk op het bezoeken van het havengebied van North Sea Port, met onder andere een locatiebezoek aan Dow en Yara. Tijdens dit bezoek werden diverse onderwerpen aangestipt. Zo werd er gesproken over traditionele fossiele industrie vs. nieuwe duurzame industrie en de energiemix. De nationale industriële koplopers geven aan klaar te staan om samen met het kabinet ambitieuze en onomkeerbare stappen te zetten om te vergroenen.