Ga terug

28 mei 2020

HRMNieuws

Wordt thuiswerken het nieuwe normaal? Wij vroegen het aan experts, werkgevers en medewerkers

Voor een onderzoek van Nationale Vacaturebank en Intermediair werd aan ruim 1000 Nederlandse werkenden gevraagd naar hun mening over thuiswerken in tijden van corona. Wat blijkt? Dat thuiswerken valt niet tegen. 53 procent van de ondervraagden staat positief tegenover thuiswerken. Ook zegt 49 procent dat ze na de coronacrisis (deels) vanuit huis willen blijven werken. Vanuit de Coronakrant willen we hier meer kwalitatief inzicht in verkrijgen en daarom legden we de volgende stelling voor aan experts, werkgevers en medewerkers: thuiswerken wordt het nieuwe normaal. Wat zij hier echt van vinden, lees je in dit artikel.

De visie van experts

**Gea Peper – eigenaar HappinessBureau
**Ik denk en ik hoop niet dat (fulltime) thuiswerken het nieuwe normaal wordt. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat medewerkers zeker positief zijn over thuiswerken en dat ze dat in de toekomst ook vaker willen doen. En wat het vele thuiswerken ons ook heeft geleerd is dat fysieke aanwezigheid (op kantoor) geen voorwaarde is voor productiviteit. Dat is in ieder geval winst. Maar de andere kant van thuiswerken, is dat het lastig(er) is om contact te houden met klanten en ook vooral het contact met collega’s wordt gemist. Want zeker, we videobellen ons suf, maar het gaat juist om de kleine, ongeplande momenten bij het koffieapparaat die voor positieve emoties en verbinding zorgen. Ik hoop daarom dat we vooral gaan kijken naar wat de juiste mix van op kantoor en thuiswerken is. Dat we meer maatwerk bieden. Dus ‘thuiswerken het nieuwe normaal?’ Nee, liever niet. Maar optimaal en gelukkig werken het nieuwe normaal, ja graag.

_Elke Geraerts_Het kantoor heeft zijn houdbaarheidsdatum overschreden; we hebben nood aan een alternatief.

**Harri Vermunt – partner Effactive Creation en inspirator
**Om te beginnen praat ik liever niet over ‘het nieuwe normaal’; alsof er ooit een oud normaal was.
Ook pré-corona was ik een voorstander van thuiswerken om zo een mooie combinatie te maken van thuiswerken en het optimaal bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Immers: werkgeluk ontstaat door gelukkige mensen. Niet andersom. Wat ik in de afgelopen maanden zie, is dat veel bedrijven meer mogelijkheden en voordelen van thuiswerken zien dan voor corona en het ook toepassen.

Echter, ik zie toch ook veel noodzakelijke elementen die pleiten voor het samenwerken vanuit één locatie voor een substantieel deel. Dan gaat het bijvoorbeeld over het hebben en voeden van shared values en langere termijnontwikkeling van medewerkers in relatie tot -zich ontwikkelende- bedrijfsdoelstellingen. En als mens zijn we een sociaal wezen: we willen samen zijn, moeten samen zijn, erbij horen, delen in succes, voelen dat je bijdraagt, samen er de schouders onder zetten, lief en leed delen. Kortom, zonder relatie geen prestatie.

**Elke Geraerts – CEO Better Minds at Work
**Het landschapskantoor mag als eerste gaan. We weten al een tijdje wat een nachtmerrie dat is. Het heeft een negatieve impact op onze productiviteit en concentratie. Het idee dat het samenwerking en communicatie zou bevorderen, bleek fout. Met een terugkeer naar de werkvloer denk ik dat we kunnen stellen dat afstand houden in een omgeving die er net op gericht is mensen dicht bij elkaar te brengen, niet werkt in COVID-tijden. Het lijkt dus de finale doodsteek voor het landschapskantoor.

Maar waarom niet nog een stap verder gaan? Welke functie heeft het kantoor die de hoge kosten rechtvaardigt? Een gebouw huren, inrichten en onderhouden kost handenvol geld. Duizenden mensen leggen elke dag op hetzelfde moment hetzelfde filetraject af om in een omgeving lang stil te zitten en werk te doen dat ze grotendeels thuis kunnen doen. De enige reden om niet massaal thuis te werken, is de verbondenheid met collega’s. Het gevoel deel uit te maken van een groter geheel, waar je kan thuiskomen. De toevallige gesprekken in de gang en bij het koffieapparaat waar je hoort wat anderen bezighoudt. De onverwachte ontmoeting met de ander vind je niet op Teams of Zoom.

Het kantoor heeft zijn houdbaarheidsdatum overschreden; we hebben nood aan een alternatief. Dat alternatief moet een ontmoetingsplaats zijn, waar werknemers, klanten, leveranciers en partners samenkomen. Een bruisend marktplein, een smeltkroes van ontmoetingen die het kloppende hart wordt van het bedrijf.

De visie van werkgevers

**Marc Oonk – directeur Mensium
**De vraag die zich voordoet is: wat neem je mee uit deze corona-periode en wat laat je achter? In dat geval denk ik dat het thuiswerken inderdaad een meer belangrijke plek ingenomen heeft binnen onze organisatie. Ik neem het dan ook graag mee naar de nabije toekomst om de mogelijkheden voor het thuiswerken te stimuleren. Dat mag echter nooit ten koste gaan van de verbinding met elkaar. Ik ben van mening dat de persoonlijke ontmoetingen hoog op de agenda moeten blijven.

Juist doordat het thuiswerken en overleggen met behulp van digitale middelen normaler en geaccepteerder is geworden, hoop en verwacht ik dat ik minder kilometers hoef te maken voor zakelijke en technische overleggen. Wat zou het mooi zijn wanneer dit voor geheel werkend Nederland zo zal zijn. Dan lossen we ook direct een belangrijk milieu- en verkeersprobleem (deels) op.

_Pascal Bouwman_Wat me tegenvalt, is de energie die het online vergaderen vraagt. Ik kan me minder goed concentreren en het kost me meer energie om met anderen te ‘connecten’.

**Miranda van den Broek – notaris bij VBV Notarissen
**Bij VBV Notarissen werken medewerkers die in een risicogroep zitten of medewerkers die verkouden zijn op dit moment thuis. Door het feit dat veel werkzaamheden digitaal plaatsvinden, is thuiswerken voor hen prima te doen. Thuiswerken is in deze tijd dan ook een goede oplossing, zodat de medewerkers de voortgang van de dossiers kunnen verzorgen. Vooral de verkoop van woningen en de hypotheekaanvragen lopen gewoon door natuurlijk. En doordat collega’s thuiswerken is er letterlijk meer ruimte op kantoor. 1,5 meter afstand houden is hierdoor geen enkel probleem voor medewerkers die wel op kantoor moeten zijn.

Toch, voor mij persoonlijk is thuiswerken geen optie, omdat ik als notaris lijfelijk aanwezig dien te zijn voor o.a. de handtekening.

**Pascal Bouwman – Zinnige Zaken
**Thuiswerken deed ik voor corona ook weleens, maar dat was toch anders. Vaak was een thuiswerkdag bedoeld om achterstanden weg te werken of iets specifieks uit te werken. Nu kennen de thuiswerkdagen opeens een agenda.

Wat me tegenvalt, is de energie die het online vergaderen vraagt. Ik kan me minder goed concentreren en het kost me meer energie om met anderen te ‘connecten’. Ik plan daarom ook meer tijd tussen de vergaderingen en plan de vergaderingen korter. Bijvoorbeeld maximaal 45 minuten en dan 15 minuten even niets.

Anderzijds valt me op dat er online veel meer mogelijk is dan ik van tevoren had bedacht. Het gaat allemaal een stuk efficiënter en ik heb inmiddels ook al wat eerste kennismakingen op deze manier gedaan. Dat valt me niet tegen en ik kan me daarom goed voorstellen dat acquisitie er in de toekomst anders uit gaat zien.

**Anouk van den Dungen – directeur Adviespraktijk Wesselman Accountants
**Voor ons is het, ondanks de omstandigheden, gelukkig een zeer drukke periode. Met 80% van de medewerkers werken we vanuit huis en dat gaat goed. Onder andere door de goede digitale communicatie via de tools die er zijn. We prijzen ons gelukkig dat we in deze omstandigheid verkeren en proberen er nog meer aan te doen om onze missie (het laten excelleren van onze klanten, onze medewerkers en daardoor onze organisatie) te blijven volgen. Inmiddels ontstaat er wel ook steeds meer de behoefte om in ieder geval een paar keer in de week naar kantoor te komen. Die behoefte was er al, omdat we elkaar missen, maar doordat de basisscholen weer open zijn, kan het ook weer. Dit merken we en geeft tegelijk druk op het goed inregelen van de 1,5-meter kantoorinrichting. Vandaar dat we tot op heden nog het beleid handhaven om thuis te werken. Ik denk dat het thuiswerken ingebed gaat worden en dat dit ook kan. Hoe en wat zal nog nader bekeken moeten worden om als team ook in de toekomst onderscheidend te blijven voor onze klanten.

De visie van medewerkers

**Joost van Oort – programmamanager Driessen Groep
**Als er iets is gebleken de afgelopen weken is het dat wij ons als mensen razendsnel aanpassen aan direct veranderde omstandigheden. Het is alleen de vraag of we daar ook beter en gelukkig van worden, nu en in de toekomst. Als ik voor mezelf de balans opmaak dan zie ik een aantal voordelen, zoals verminderde reistijd en efficiënte digitale overleggen, die niet opwegen tegen de nadelen.

_Anne Smulders_Door veel thuis te werken, weet ik steeds minder goed waar mijn collega’s mee bezig zijn. Het kost meer moeite om op de hoogte te blijven. Soms helpt het je te focussen, maar soms krijg je er ook eilandjes van.

Door thuiswerken zijn bij mij de grenzen tussen werk en privé nog verder vervaagd. Dat maakt dat ik soms moeite heb met het richten van mijn aandacht op de taak die ik op dat moment wil of moet doen, of dat nu in de werk- of privésfeer is. Dit schakelen vreet meer energie dan normaal.

Daarnaast mis ik thuis een aantal zaken die het werk voor mij de moeite waard maken. Ik ben een extravert persoon. Ik word gevoed in mijn energie en ideeën door de omgang met anderen. Nu die ander is teruggebracht tot een gezicht op een scherm merk ik dat die omgang me soms meer energie kost dan oplevert. Daarnaast is het aantal ‘anderen’ heel erg beperkt. Ik spreek en zie nu alleen degenen die ik ook moet spreken. Lekker efficiënt misschien, maar daarmee zijn de toevallige en spontane ontmoetingen tot een minimum beperkt. Er wordt niet meer “tussen de regels door” gewerkt wat niet goed is voor de sociale binding en voor het ontstaan van nieuwe ideeën en initiatieven.

**Anne Smulders – business development manager Driessen Groep
**Ik heb gemerkt dat thuiswerken wel degelijk werkt. Het nieuwe normaal wordt voor mij de combinatie van op kantoor werken én thuiswerken. Persoonlijk verwacht ik dat thuiswerken ook meer onderdeel van het beleid gaat worden. Waar bedrijven voor corona minder positief tegenover thuiswerken stonden, denk ik dat nu veel bedrijven toch de voordelen inzien. Het blijkt dat het werkt en het vertrouwen is er.

Voordelen van thuiswerken voor mij zijn de betere werk- en privébalans, een betere focus en efficiëntie. Het nadeel van thuiswerken vind ik het alleen zijn en werken. Ik word als mens gelukkiger van (genoeg) op kantoor werken, ik ben beter in mijn vak als ik fysiek met mensen ben. Daarnaast kost online overleggen mij relatief meer energie. Tijdens online overleggen kan ik mensen ook minder goed lezen dan persoonlijk, de groepsdynamiek kan ik minder beoordelen en/of sturen. Door veel thuis te werken, weet ik steeds minder goed waar mijn collega’s mee bezig zijn. Het kost meer moeite om op de hoogte te blijven. Soms helpt het je te focussen, maar soms krijg je er ook eilandjes van. Ik denk daarom dat het nieuwe normaal structureel één of enkele dagen per week thuiswerken wordt in combinatie met op kantoor werken.

**Samir ter Lüün – programmamanager Driessen Groep
**Ik denk dat de coronacrisis ons leert dat thuiswerken voordelen biedt en we niet snel terug zullen gaan naar het fulltime op kantoor werken. Persoonlijk merk ik dat thuiswerken, zeker als je een goed thuiskantoor inricht, veel rust biedt. Rust om dingen uit te werken en na te denken, mijn energie beter te managen en werk en privé beter op elkaar af te stemmen. Er raakt geen tijd en energie verloren door reizen of ongewenste afleiding op kantoor. Meetings op afstand zijn, hoewel vermoeiender, wel efficiënter en starten vaker op tijd. Wel mis ik het oogcontact en andere non-verbale communicatie. Wat ik ook mis tijdens het thuiswerken zijn de informele en spontane ontmoetingen, zoals bij de koffiemachine. Hier ontstaan veel ideeën en er worden zelfs soms beslissingen genomen. Digitale ontmoetingen vanuit huis zijn toch een stuk functioneler en vooropgezet. Thuiswerken biedt voor- en nadelen, net als aanwezig zijn op kantoor. Daarom pleit ik ervoor dat thuiswerken in combinatie met aanwezigheid op kantoor het nieuwe normaal wordt.

En.. Wordt thuiswerken het nieuwe normaal?

Het antwoord dat we op deze vraag kunnen geven naar aanleiding van de meningen van bovenstaande experts, werkgevers en medewerkers is: ja. Ja, thuiswerken wordt onderdeel van het nieuwe normaal, maar wel in combinatie met het werk op kantoor.

Door de coronacrisis zijn we massaal gaan thuiswerken en het blijkt dat het werkt. Het biedt werkgevers en medewerkers de nodige voordelen, zoals minder reistijd, efficiënter werken, meer focus en een betere werk-privébalans. Maar thuiswerken brengt ook de nodige nadelen met zich mee. Denk aan het persoonlijk contact met je collega’s, de spontane ontmoetingen bij de koffieautomaat en het op de hoogte blijven van bedrijfsontwikkelingen. Toch wegen deze nadelen niet op tegen de voordelen van thuiswerken en daarom zullen mensen nu en in de toekomst steeds vaker besluiten om structurele thuiswerkdag(en) in te plannen.

Zowel de experts, werkgevers en medewerkers zijn het er met elkaar over eens. (Deels) thuiswerken wordt, als je het hen vraagt, het nieuwe normaal.

Bron: https://www.coronakrant.nl/

Gerelateerd