1 maart 2023

Zorg en Welzijn

Welkom aan nieuwkomers in Meijerijstad

Gemeente Meierijstad biedt een thuis aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Ook in 2023 en de jaren daarna zorgt de gemeente voor opvang en huisvesting van nieuwkomers. Dat zijn asielzoekers, statushouders en (Oekraïense) vluchtelingen. Maar ook voor andere woningzoekenden zet de gemeente een tandje bij.

De komende tijd zal de gemeente meer locaties in gebruik (gaan) nemen om asielzoekers en vluchtelingen op te vangen, te huisvesten en/of te begeleiden. Uitgangspunt is dat alle nieuwkomers zich thuis voelen en dat zij zoveel als mogelijk mee kunnen doen, bijvoorbeeld door (vrijwillig) te werken naar school te gaan of te sporten.

Opvang verdeeld over de hele gemeente
De gemeente kiest voor opvang- en huisvestingslocaties verspreid over de gemeente. Op dit moment worden al ca. 420 Oekraïners opgevangen. Dat gebeurt in een aantal tijdelijke locaties in onze gemeente, te weten:

• Woningen in de wijk Hoevenbraak in Schijndel;
• Een voormalig bankgebouw in Sint-Oedenrode;
• Een woning aan de Zwembadweg in Sint-Oedenrode;
• Het voormalige klooster van de Zusters Franciscanessen in Veghel;
• Twee woningen aan de Nederboekt in Veghel;
• Woonzorgcentrum De Watersteeg in Veghel;

De gemeente hoopt deze locaties in ieder geval nog dit jaar en deels ook komend jaar te kunnen gebruiken. Ondertussen zijn nieuwe locaties nodig. Meierijstad heeft in de regio afgesproken in ieder geval 450 Oekraïense vluchtelingen en ruim 300 asielzoekers onderdak te bieden. Daartoe nam de gemeenteraad op 15 december 2022 unaniem een besluit.

Om onderdak te kunnen bieden aan deze extra instroom van asielzoekers en vluchtelingen worden de volgende locaties in gebruik genomen:
• Chaletpark Boschvoort in Sint-Oedenrode (per 1 april, 3-6 jaar, ca. 120 plaatsen);
• Een voormalig kantoorpand aan de Heidebloemstraat 15 in Schijndel (vanaf begin maart, 1-2 jaar, circa 70 plaatsen); • Het voormalige gemeentehuis aan de Markt in Schijndel (vanaf begin maart, ca. 1 jaar, ca 120 plaatsen);
• De Bremweg in Schijndel (achter het sportpark) 3 x 48 units/woningen van het Rijks Vastgoed Bedrijf (vanaf juli/augustus, 5-10 jaar, ca 300 plaatsen).

Extra woningen op tijdelijke locaties
Meierijstad wil ook regulier woningzoekenden kansen blijven geven en wachttijden niet verder op laten lopen. Daarom is met de woningcorporaties afgesproken om versneld 200 (flex)woningen op tijdelijke locaties (10-15 jaar) te bouwen. Daarnaast is het plan om nog eens 150 extra (flex)woningen op tijdelijke locaties te bouwen. Hierover volgt begin volgend jaar een definitief besluit.

De woningen aan de Bremweg komen uit het aanbod van minister Hugo de Jonge om de woningbouw te versnellen. Deze woningen worden ingezet om nieuwkomers op te vangen. Ook kunnen deze woningen als buffer dienen voor de huisvesting van andere urgenten, zoals spoedzoekers.

Inloopbijeenkomst op 6 maart
Om de locaties en de locatiekeuzes kenbaar te maken en de achtergrond en invulling hiervan toe te lichten wordt op maandag 6 maart een inloopavond voor belangstellenden georganiseerd. Hierbij zijn in- en externe betrokkenen aanwezig en vertegenwoordigers van de doelgroep zelf. Direct aanwonenden van de (beoogde) locaties worden per brief geïnformeerd. Aanmelden en meer informatie: www.meierijstad.nl/opvang.