12 februari 2021

Wegens succes verlengd: MCA en LCB zetten samenwerking voort!

Het voorbije anderhalf jaar werkten MCA Brabant en Logistics Community Brabant succesvol samen aan de ontwikkeling van multimodale transportroutes. Vanwege de successen die hierop geboekt zijn en nieuwe ontwikkelingen die nog in de steigers staan, hebben beide partijen hun samenwerking voor 2 jaar verlengd!

Het voorbije anderhalf jaar werkten MCA Brabant en Logistics Community Brabant succesvol samen aan de ontwikkeling van multimodale transportroutes. Vanwege de successen die hierop geboekt zijn en nieuwe ontwikkelingen die nog in de steigers staan, hebben beide partijen hun samenwerking voor 2 jaar verlengd!

MCA Brabant heeft als belangrijkste doelstelling om zoveel mogelijk goederenvervoer in Brabant van de weg naar water en spoor te verschuiven. Om deze ‘modal shift’ te realiseren, zocht MCA Brabant in 2019 samenwerking met Logistics Community Brabant, die op haar beurt werkt aan het verbinden van verschillende partijen om samen te komen tot logistieke innovaties in Noord-Brabant. Hendrik-Jan van Engelen (MCA Brabant) duidt de synergie tussen de twee organisaties: “

MCA Brabant beschikt over een groot netwerk van verladers, vervoerders, overheden en Rijkswaterstaat. LCB heeft toegang tot veel kennis van logistieke innovatie en beschikt bovendien over studenten die kunnen bijdragen aan de uitvoering van de plannen.

'MCA Brabant heeft als belangrijkste doelstelling om zoveel mogelijk goederenvervoer in Brabant van de weg naar water en spoor te verschuiven'

Studentenonderzoek

Een eerste vervolg aan de verlengde samenwerking, is de inzet van 2 stagiaires van Breda University of Applied Sciences, die namens LCB  recent bij MCA Brabant zijn gestart. Dennis Kok en Jorrit Klein buigen zich de komende tijd over twee belangrijke projecten die in het teken staan van innovatie in het goederenvervoer.

Dennis Kok: “Het doel van mijn afstudeerproject is om de verschillende terminals in Brabant weerbaarder te maken voor de toekomst. In samenwerking met verschillende terminals en Rijkswaterstaat maak ik een plan en een analyse over de fall back scenario's van de verschillende waterwegen en diens barrières.”

Jorrit Klein: “In mijn project verken ik de (on)mogelijkheden van de blockchain based digital assembly line. Ik bekijk dus of het concept van een digitale lopende band een bijdrage kan leveren in het verbeteren van de binnenvaartcorridors van Noord-Brabant. Het uiteindelijke doel is om de frictie op het gebied van datageneratie, opslag en transport te verminderen.”

'Het is mooi dat LCB Multimodaal en MCA Brabant de krachten blijven bundelen'

Behaalde resultaten

Beide afstudeerprojecten zijn een direct gevolg van de behaalde successen op de verschillende multimodale transport routes, de zogenaamde Joint Corridors. De ontwikkeling van Brabantse Joint Corridors wordt aangestuurd vanuit het LCB-thema Multimodaal. Dit in nauwe samenwerking met het landelijke programma Joint Corridors Off-Road van de Topsector Logistiek. Steeds meer Brabantse bedrijven werken en innoveren samen met studenten aan de doorontwikkeling en opschaling van Joint Corridors. Zo zijn het aantal Joint Corridors in de afgelopen 2 jaar verdrievoudigd van 5 naar 15.

Daarnaast wordt met elkaar verkend hoe de werkprocessen gedigitaliseerd kunnen worden zodat papierwerk verdwijnt en nieuwe bedrijven, in het bijzonder MKB, eenvoudig en snel kunnen aansluiten. Frans van den Boomen (LCB) richt zich op het resultaat van de samenwerking: “Het is mooi dat LCB Multimodaal en MCA Brabant de krachten blijven bundelen. Dit is in het voordeel  van Brabantse bedrijven die met elkaar echt werk maken om multimodaal transport verder te laten groeien. Zo wordt door deze bedrijven tevens een belangrijke bijdrage geleverd aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van Brabant”.

De stagiaires werken tot eind mei 2021 aan hun opdracht. De vernieuwde samenwerking tussen MCA Brabant en LCB loopt tot 31 december