Ga terug

19 september 2018

Transport & Logistiek

Vrachtwagenparkeren; dat doen we met zijn allen!

Bij de beste logistieke Hotspot horen de beste parkeer- en verblijfsvoorzieningen voor vrachtwagens

Op woensdag 19 september ondertekenden Regio West-Brabant, Provincie, de 19 West-Brabantse gemeenten, transport en logistieke sector, VNO-NCW Brabant Zeeland, havenbedrijf Moerdijk en Politie de intentieovereenkomst “Vrachtwagenparkeren in West-Brabant”.

Partners vanuit de logistiek en betrokken overheden, waaronder de West-Brabantste gemeenten, hebben de intentieovereenkomst ‘Vrachtwagenparkeren regio West-Brabant’ opgesteld.  Hierin wordt de samenwerking vastgelegd om de parkeerproblematiek voor vrachtwagens in West-Brabant integraal op te lossen op het hoofdwegennet, het onderliggend wegennet en bedrijventerreinen binnen gemeenten. De private partijen, Politie, Havenbedrijf Moerdijk, Provincie en West-Brabantse gemeenten willen goed functionerende parkeer- en verblijfsvoorzieningen realiseren. Partijen werken daarbij samen aan maatwerkoplossingen.

West-Brabant staat bekend als logistieke hotspot vanwege de vele bedrijven in de logistieke sector, de multimodale ontsluitingen op heel West-Europa, beschikbaarheid van bouwgrond en panden en inzetbaarheid van goed personeel. Daarom is het een logische stap om te werken aan voldoende en goed uitgeruste parkeervoorzieningen voor vrachtwagens en vrachtwagenchauffeurs.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Het gebrek aan parkeerplaatsen kunnen we alleen samen oplossen. Het is niet alleen een probleem bij de rijkswegen of op de lokale bedrijventerreinen. Als je in de ene gemeente het probleem aanpakt, verplaatst het zich naar de buurgemeente. We moeten samen concrete afspraken over extra plaatsen maar het gaat wat mij betreft ook om slimme handhaving en goede informatievoorziening voor chauffeurs.”In de overeenkomst staat dat de partijen streven naar  openstelling binnen twee jaar van extra parkeer- en verblijfsvoorzieningen bij  de A16-A17 (Moerdijk e.o.) en de A58-A4 (Bergen op Zoom e.o.).

Voor de lange termijn wordt ingezet  op het integraal oplossen van de parkeerproblematiek voor vrachtwagens in West-Brabant op zowel het hoofdwegennet als op het onderliggend wegennet en bedrijventerreinen binnen de eigen gemeente.

De provincie Noord-Brabant brengt deze intentieovereenkomst onder de aandacht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, als onderdeel van de Brabantse aanpak in het goederencorridor-programma. In dit programma werken overheden en bedrijfsleven intensief samen aan de aanpak van het tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtauto’s aan de belangrijkste verkeersaders, zoals dit op woensdag 5 september tijdens een werkbezoek in Oost-Brabant is besproken. In West-Brabant maken de A16 en A58 onderdeel uit van deze goederencorridors.

Foto’s: Peter van Trijen

Gerelateerd