7 april 2022

Transport & Logistiek

Vos Logistics realiseert volumegroei met lager resultaat in een uitdagend jaar 2021

  • Omzet stijgt met 7 procent naar € 361 miljoen, break-even nettoresultaat;

  • Sterke groei in warehousing, homedelivery en distributie;

  • Prestaties Internationaal Transport negatief beïnvloed door Covid-19 effecten,

  • verstoringen in de toeleveringsketens automotive en forse stijging dieselprijzen;

  • Stevige financiële positie biedt solide basis in volatiele marktomstandigheden 2022.

Europees logistiek dienstverlener Vos Logistics realiseerde in 2021 een omzet van € 361 miljoen, een stijging met 7 procent ten opzichte van 2020. Een hoog ziekteverzuim, lockdowns in Nederland als gevolg van COVID-19 en hogere indirecte kosten hadden een drukkend effect op de resultaten. Het geconsolideerde resultaat voor rente en belastingen (EBIT) liep terug naar € 0,7 miljoen (2020: € 4,6 miljoen). Het nettoresultaat kwam uit op break-even niveau (2020: € 3 miljoen). De liquiditeitspositie en solvabiliteit bleven in 2021 goed. Vos Logistics investeerde voor € 21 miljoen (2020: € 15 miljoen) in onder ander vlootvernieuwing, warehousing en verdere digitalisering.

Solutions, met sterke focus op warehousing en distributie in de Benelux, zag de vraag naar e-commerce fulfilment en homedelivery verder toenemen. Daarnaast zijn in 2021 veel nieuwe contracten verworven die een stevige basis leggen voor groei in 2022. Vooral homedelivery groeide explosief. In 2021 zijn diverse aanpassingen en investeringen in de nationale distributieorganisatie doorgevoerd om de verdere groei van activiteiten in lijn met de strategie te versterken en te borgen. Mede daardoor was het resultaat lager ten opzichte van 2020.

Bij Internationaal Transport zorgde de sterkte stijging van de dieselprijzen (30 procent in 2021) en verstoorde toeleveringsketens in de automotive industrie (vooral door tekorten aan semiconductors) voor een negatieve impact op volumes, bezettingsgraden en financiële resultaten.

De situatie in Oekraïne, schaarste op de arbeidsmarkt, het EU-Mobility Package en forse kostenstijgingen zorgen voor onzekerheid en turbulentie in de markten in 2022. De impact hiervan op de resultaatontwikkeling voor 2022 is vooralsnog niet in te schatten. Vos Logistics is goed toegerust om ook in 2022 robuust en solide te blijven.

Ben Vos, CFO van Vos Logistics zegt in een toelichting over de verwachtingen voor 2022:

“De Russische invasie in Oekraïne heeft grote impact op de internationale handel en logistiek in Europa en beïnvloedt ook onze activiteiten. We zien dat verschillende logistieke ketens verder verstoord worden door beperkingen van toeleveringen door (gedeeltelijke) sluiting van markten. Daarnaast stijgen brandstofprijzen explosief. Zo zijn de prijzen in maart net zo sterk gestegen als in heel 2021. Ook stijgen de loonkosten en zal de implementatie van het nieuwe Europese Mobility Package leiden tot extra kostenverhogingen en inefficiënties. Tijdige en correcte verwerking van al deze effecten in tarieven met onze klanten kost veel inspanning. Op basis van de goede samenwerking en langdurige relaties hebben we er alle vertrouwen in dat we oplossingen zullen blijven vinden met en voor onze klanten.”

Frank Verhoeven, CEO van Vos Logistics voegt toe: “De aanhoudende gevolgen van COVID-19 in 2021 beïnvloedde onze werkzaamheden, toeleveringsketens van klanten en het leven van onze mensen. We hebben ons daar steeds goed op aangepast. Met de invasie in Oekraïne staan we opnieuw voor forse uitdagingen. Onze eerste prioriteit is het waarborgen van de veiligheid van onze medewerkers. Wij hebben 150 Oekraïense chauffeurs in dienst. Vanuit onze vestiging in Polen bieden we de families van deze collega’s een veilig onderkomen. Inmiddels hebben we meer dan 100 familieleden van collega’s geaccommodeerd. Ik ben echt onder de indruk en trots op de wijze waarop onze mensen, maar ook klanten saamhorig actief zijn voor de crisis in Oekraïne. Zo bieden onze medewerkers vanuit verschillende vestigingen goed gecoördineerde logistieke ondersteuning aan humanitaire hulpprogramma’s waarbij hulpgoederen worden verzameld en gedistribueerd.”