Ga terug

17 september 2020

Zorg en Welzijn

Vochtbalans belangrijk voor overleving bij nierpatiënten

Eindhoven, 17 september 2020 - Het meten van de hoeveelheid vocht in het lichaam van een nierpatiënt die wekelijks moet dialyseren, blijkt belangrijker dan tot nu toe werd aangenomen. Te veel of juist te weinig vocht in het lichaam zorgt bij deze patiënten voor een grotere kans op overlijden. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Marijke Dekker, uitgevoerd in het Catharina Ziekenhuis en het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Dekker promoveert vandaag op dit onderwerp aan de Universiteit van Maastricht.

Maxima Ziekenhuis

Dekker komt tot haar conclusie na een grootschalig dataonderzoek waarin patiëntgegevens werden verzameld van grote groepen hemodialyse patiënten over de hele wereld. Zij toont aan dat het belangrijk is om regelmatig de vloeistofhuishouding bij hemodialyse patiënten te meten. Hierdoor kan het team van nefrologen, hemodialyse verpleegkundigen en diëtisten de therapie beter afstemmen op de behoeftes van de patiënt, zoals het voorkomen van ondervoeding, het meten van ontsteking en het nastreven van de beste bloeddruk voor iedere individuele patiënt.

Dekker en haar begeleiders zijn naar aanleiding van dit onderzoek betrokken bij het opstellen van een internationaal advies voor de meest optimale behandeling voor bloeddruk en vochthuishouding bij hemodialyse patiënten. Deze vernieuwde werkwijze is inmiddels standaard-zorg in het Catharina Ziekenhuis/Elkerliek ziekenhuis en het Maastricht UMC+.

Wat is hemodialyse

Wereldwijd moeten meer dan 2 miljoen patiënten met slecht functionerende nieren meerdere malen per week naar het ziekenhuis om afvalstoffen en overtollig vocht te laten verwijderen door middel van een kunstnier.

MONDO-Initiative

De afdeling Nierziekten van het Catharina Ziekenhuis en het Dialysecentrum Deurne van het Elkerliek ziekenhuis is in Nederland één van de grootste hemodialyse centra. Om de kwaliteit van de behandeling te evalueren en een verbetering in de uitkomsten van deze kwetsbare patiënten na te streven, neemt het Catharina Ziekenhuis samen met het Maastricht UMC+ al jaren deel aan een internationaal samenwerkingsverband: het MONDO-Initiative (Monitoring Dialysis Outcomes Initiative). Deze samenwerking is gestart om de gegevens te verzamelen van grote groepen hemodialyse patiënten die over de hele wereld worden behandeld. Deze grote hoeveelheden data helpen om te achterhalen welke factoren schadelijk zijn voor de verschillende groepen hemodialyse patiënten.

Dekker promoveert donderdag 17 september aan de Universiteit van Maastricht. Haar promotor is internist-nefroloog prof. Jeroen Kooman van Maastricht UMC+. Co-promotores zijn prof. Peter Kotanko van het Renal Research Institute New York en internist-nefroloog dr. Stijn Konings van het Catharina Ziekenhuis.

Catharina Ziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een topklinisch en topreferent opleidingsziekenhuis dat zich bevindt in het hart van het dichtbevolkte en economisch sterke Zuidoost-Brabant. Naast de reguliere basiszorg biedt het ziekenhuis – vanwege het ontbreken van een academisch ziekenhuis op korte rijafstand- hooggespecialiseerde zorg van academisch niveau.

Landelijk is het Catharina Ziekenhuis bekend om haar behandelingen van kanker en hart- en vaatzieken en fungeert het ziekenhuis als een centre of excellence en last resort op het gebied van onder meer endeldarmkanker, borstkanker, buikvliesuitzaaiingen bij dikke darmkanker, hartritmestoornissen, hartklepinterventies en slokdarmaandoeningen.

Regionaal heeft het Catharina Ziekenhuis een leidende positie op met name overgewicht en nierfalen. In het Catharina Obesitascentrum worden jaarlijks 1.100 maagverkleiningsoperaties uitgevoerd en de afdeling Nierziekten verzorgt 30.000 dialysebehandelingen per jaar.

Ook de onderzoekkracht van het Catharina Ziekenhuis is omvangrijk. Dat levert met enige regelmaat baanbrekende resultaten op. Zo dotteren cardiologen in heel de wereld - conform de richtlijn - volgens een methode die enkele jaren geleden in het Catharina Ziekenhuis is ontwikkeld. Medisch specialisten blijven continu onderzoeken hoe de zorg nog beter, patiëntvriendelijker en doelmatiger kan. De impactfactor van het wetenschappelijk onderzoek is groot en behoort tot de top van de topklinische ziekenhuizen in Nederland. Het Catharina Ziekenhuis werkt daarbij samen met de Technische Universiteit Eindhoven en het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Als een gevolg van deze samenwerking zijn 13 hoogleraren in het ziekenhuis werkzaam.

Daarnaast werken ruim 200 medisch specialisten, 1.100 verpleegkundigen en meer dan 2.400 andere gedreven medewerkers dagelijks hard om voor hun patiënten het Catharina Ziekenhuis een nog beter en gastvrijer ziekenhuis te maken.

www.catharinaziekenhuis.nl

📷

Santeon

Santeon is de Nederlandse ziekenhuisgroep waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen open samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Om tot deze vernieuwing te komen, vergelijken de professionals van de Santeon ziekenhuizen systematisch behandelingen en resultaten. Hiermee brengen ze de onderlinge variatie terug waardoor de kwaliteit van zorg in alle Santeon ziekenhuizen aantoonbaar beter wordt. De waarde voor de patiënt staat hierbij centraal.

Bij de Santeon ziekenhuizen werken ruim 26.600 medewerkers, waarvan 1.580 specialisten. 1 op de 8 patiënten in Nederland bezoekt een Santeon ziekenhuis.

De zeven Santeon ziekenhuizen zijn: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Martini Ziekenhuis in Groningen, Medisch Spectrum Twente in Enschede, OLVG in Amsterdam en het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein.

Santeon, samen voor vernieuwing.

www.santeon.nl

Gerelateerd