Partner

20 juni 2023

Training & Opleiding

Visie op Talent

Het Lectoraat Dynamische Talentinterventies heeft de tool ‘Visie op Talent’ ontwikkeld. Deze tool helpt organisaties een duidelijke visie te vormen op wat zij denken dat talent is. In slechts vier stappen is het al mogelijk tot een actieplan te komen, talentbeleid te maken en te implementeren.

Waarom deze tool?
Veel organisaties worstelen met onduidelijkheid, onenigheid en impliciete aannames over wat zij onder talent verstaan. Dit terwijl een duidelijke en vooral gedeelde visie op talent bijdraagt aan een succesvolle invoering van een talentbenadering en het maken van bewuste keuzes ten aanzien van het talentbeleid. De tool helpt organisaties deze bewuste keuzes te maken en in beeld te brengen hoe ze écht naar talent kijken.

De doelstelling van de tool is drieledig:

1. Het aanreiken van verschillende perspectieven om naar talent te kijken.
2. Ondersteunen bij de vertaling van het kennen van deze perspectieven naar het formuleren van een organisatievisie op talent.
3. Het aanzetten tot actie om de geformuleerde visie op talent handen en voeten te geven binnen de organisatie.

Voor wie is deze tool geschikt?
Zowel managers, beleidsadviseurs en HR-professionals als MT’s of HR-afdelingen kunnen de tool inzetten om hun (gezamenlijke) visie op talent te vormen, zelfstandig of als team.
Ben je geïnteresseerd en wil je de tool bekijken of inzetten, download hem hier of ga naar https://www.fontys.nl/Onderzoek/Dynamische-talentinterventies/Interventies/Tool-Visie-op-Talent.htm

Komende interventies
De ‘Visie op Talent’ tool is niet de enige interventie waar de onderzoekers van het lectoraat aan werken. Ook een Talentscan, Talentbarometer, Talent in Teams Methodiek, Handelingsgerichte Matchingshulp en Talentgericht Leiderschap Zelfscan zijn in ontwikkeling. De komende maanden zullen we deze delen via LinkedIn en op onze website https://www.fontys.nl/Onderzoek/Dynamische-talentinterventies.htm. Hier kun je ook terecht voor onze eerdere interventies en onderzoeksprojecten.

Auteur: Marie-José van der Cammen