8 september 2022

Zorg en Welzijn

Verzuim onder jongeren in de zorgsector neemt toe

Het voortschrijdend jaarpercentage van het verzuim onder jonge werknemers in de zorg komt in het tweede kwartaal 2022 uit op 5,98. Dit is een stijging van bijna 26 procent ten opzichte van een jaar geleden. Ouderen kennen nog steeds het hoogste verzuim in de sector.

Het ziekteverzuim onder jonge werknemers in de zorgsector is in een jaar tijd sterk gestegen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van Vernet gemeten over de periode van het derde kwartaal van 2021 tot en met het tweede kwartaal van 2022.
Het verzuimpercentage van jongeren in de leeftijd tot 26 jaar is in deze periode 5,98. Dat is een stijging van 26 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Toen was het 4,76. Vergeleken met drie jaar geleden (voor de Covid-pandemie) is de stijging zelfs 67 procent. Dit wordt vooral veroorzaakt door een toename van kortlopend verzuim, hoewel ook het langer durend verzuim onder jongeren stijgt. De gehele zorgsector zag het voortschrijdend ziekteverzuimpercentage in vier kwartalen met ruim 15 procent stijgen naar 8,06.

Onderzoeksbureau Vernet, dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM, ziet dat in absolute zin het verzuimpercentage onder ouderen nog altijd het hoogste blijft. De opvallende stijging onder jongeren baart het bedrijf echter zorgen, ook omdat uit de cijfers blijkt dat het verzuim in de categorie 26-35 jaar eveneens sterk gestegen is. “Als we zien dat het verzuim onder jongeren zo snel stijgt, dan is dat een heel belangrijk signaal voor de aanpak van het toch al grote arbeidsmarktvraagstuk van de zorgsector in de toekomst”, stelt Danijela Budimir, directeur bedrijfsvoering van Vernet. .

De nu gepubliceerde verzuimcijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een Covid-19-testuitslag. Het gaat om ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en verzorging, verpleging en thuiszorg. In totaal werken er circa 960 duizend mensen in deze vier sectoren. 

Vernet wijst erop dat ook de oplopende verzuimkosten een aandachtspunt zijn. Hierin is nu een opvallende ontwikkeling te zien. Hoewel de groep werkende ouderen in de sector steeds groter wordt en zij in absolute zin het hoogste verzuimpercentage kent, neemt haar aandeel in de totale verzuimkosten af. Het aandeel van de jongeren in de verzuimkosten groeit daarentegen.

Er liggen waarschijnlijk meerdere factoren ten grondslag aan het stijgend verzuim, denkt Vernet. Behalve Covid-besmettingen, die het ziekteverzuim onder alle leeftijdscategorieën hebben opgestuwd, was er sprake van grotere werkdruk als gevolg van structurele personeelstekorten en toenemende financiële stress door verlies aan koopkracht. Mogelijk speelt deze combinatie van factoren jonge werknemers relatief meer parten.

Verdere verdieping en inspiratie
Op onze website www.vernet.nl staan eerdere analyses gepubliceerd van kwartaalcijfers. Naast inzicht in verzuim wil Vernet de sector helpen om het verzuim verder te verlagen. Vernet heeft uit de gesprekken met de best presterende organisaties op gebied van verzuim concrete tips verzameld. Tevens wordt er middels webinars inspiratie gedeeld. De tips en ideeën delen we via www.vernet.nl

Samenwerking Vernet PGGM PFZW
De dienstverlening van Vernet is onderdeel van een gezamenlijke inspanning van PGGM en Pensioenfonds Zorg en Welzijn om werkgevers in de sector zorg en welzijn te ondersteunen met arbeidsmarktdata, als aanvulling op bestaande pensioendiensten. Werkgevers gebruiken deze data bij de aanpak van personeelstekorten in de sector zorg en welzijn. Vernet en PFZW verzamelen sinds het uitbreken van de Covid-19 crisis ook cijfers op maandbasis die op regionaal en landelijk niveau inzicht geven in de ontwikkeling van het verzuim en het actuele personeelsverloop in de sector. Deze data zijn openbaar beschikbaar en wordt ontsloten via de website https://inzetzorg.arbeidsmarktinbeeld.nl/inzetzorg-landelijk-dashboard?sectionId=5486

Over Vernet
Onderzoeksbureau en kennisnetwerk Vernet is sinds 1996 marktleider in het verzamelen, benchmarken en interpreteren van HR- en verzuimgegevens in de Nederlandse zorgsector. Met inzichtelijke data wil Vernet werkgevers in afzonderlijke zorgbranches helpen om te komen tot een verhoogde inzetbaarheid van hun personeel. Vernet bedient zo’n vierhonderd zorgorganisaties met 623 duizend medewerkers. Vernet is een 100%-dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. De dienstverlening van Vernet sluit aan bij de ambitie van PGGM en Pensioenfonds Zorg en Welzijn om werkgevers en werknemers in de sector zorg en welzijn te ondersteunen. In de eerste plaats met een adequate pensioenvoorziening, maar ook door het inzetten van deskundigheid op het gebied van arbeidsmarktdata.

meer weten? kijk op www.vernet.nl