15 maart 2022

Ver­nieu­wing Eu­ro­pe­se sa­men­wer­king no­dig voor ener­gie­be­leid

De toekomst van Nederland is Europees. Dat is de kernboodschap die vicepremier en Minister van Financiën Sigrid Kaag namens het Nederlandse kabinet uitdroeg in een Europa-lezing in de Sint Janskerk in Maastricht. De grensoverschrijdende aanpak van klimaatverandering is een van de drie Europese prioriteiten van het kabinet, naast geopolitiek en financieel beleid. Limburgers zullen, met de overstromingen van afgelopen zomer nog vers in het geheugen, beter aanvoelen dan mensen in de Randstad waarom er grootscheepse actie nodig is op klimaat- en energiebeleid.

EU als basis tegen gevolgen klimaatverandering

“De gevolgen van klimaatverandering laten zien dat klimaat bij uitstek een probleem is dat zich niets van grenzen aantrekt”, aldus de minister in haar toelichting op het internationale belang van hernieuwde Europese samenwerking. Het College van Gedeputeerde Staten vroeg bij monde van de gouverneur in Den Haag eerder ook al aandacht voor de gevolgen van de overstromingen.

EU en 30 jaar verdrag van Maastricht

Het kabinet koos voor de toelichting op het Europees beleid voor de Limburgse hoofdstad, vanwege de belangrijke rol die Maastricht dertig jaar geleden heeft gespeeld bij de oprichting van de huidige EU en de totstandkoming van de euro.

EU als basis voor economische en financiële groei

In de lezing verwees kabinetslid Kaag meermaals naar de historische betekenis van de EU voor burgers en bedrijven, waaronder de financieel-economische gevolgen; “De economische groei zegt iets over onze levens. Over meer geld voor goede zorg, voor onderwijs, voor onze leefomgeving. Over de MKB’er uit Maastricht, die gemakkelijk zaken kan doen over de grens in Hasselt of in Aken”.

EU als basis voor veiligheid

Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels (Klimaat, Energie en Europa) namens het College van Gedeputeerde Staten: “Niet alleen de gevolgen van de klimaatveranderingen maar ook de huidige crisis aan de rand van Europa laat voor wederom zien dat samenwerking nodig is om de fysieke, economische en democratische veiligheid van burgers en bedrijven te behouden en vergroten. Dat het kabinet haar visie wereldkundig maakt in onze provincie, is van grote waarde .” Na de lezing was er ruimte voor gesprek met de vele aanwezige studenten en andere geïnteresseerde Limburgers.

Werkbezoek afvalproject België + Nederland

Na deze openbare bijeenkomst, bezocht de minister met gedeputeerde Lia Roefs en gedeputeerde Van Gaans-Gijbels een grensoverschrijdend, met Europees geld gefinancierd, project in de Belgische stad Tongeren. Daar wordt zwerfvuil uit het stroomgebied van de Maas opgevangen. Minister Kaag wees op de kracht van kennisuitwisseling tussen gastland België en Nederland “als de manier om heel concreet en snel stappen te kunnen maken.”