14 juni 2022

Vastgoed

Vastgoed in Heusden onder de criminele loep?

In de gemeente Heusden kunnen panden worden ingezet voor drugshandel en -productie, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of om crimineel geld wit te wassen door het opzetten van schimmige bedrijven. De huur en aankoop wordt (bewust of onbewust) mogelijk gemaakt doordat mensen binnen de vastgoedsector criminelen faciliteren. Dit leidt tot onacceptabele veiligheidsrisico’s in een buurt en heeft ook impact op de branche zelf. Samen met Meld Misdaad Anoniem en verschillende branchepartners wil de gemeente Heusden het gesprek aangaan met de sector om de weerbaarheid en de meldingsbereidheid te vergroten.

Medewerkers van de vastgoedsector kunnen op de hoogte zijn van criminaliteit doordat ze in hun werk afwijkingen signaleren. ‘’We willen het bewustzijn vergroten bij mensen die actief zijn in de vastgoedbranche, denk aan beroepen zoals een makelaar, notaris, vastgoedbeheerder of (financiële) adviseur. Deze mensen kunnen ongewild meewerken aan het faciliteren van criminele activiteiten en ondermijning in Heusden. Het heeft natuurlijk ook grote impact op deze mensen zelf. Vaak worden ze gedwongen mee te werken. We gaan graag in gesprek om mensen te informeren over signalen en gevaren. Met hun oplettende blik kunnen we de georganiseerde misdaad nóg beter aanpakken en destructieve gevolgen voorkomen.’’, aldus burgemeester Willemijn van Hees van gemeente Heusden.

Melden helpt!

De rol van inwoners en ondernemers is ontzettend belangrijk bij het bestrijden van criminaliteit! Inwoners en ondernemers kunnen verdachte situaties of vermoedens van criminele activiteiten altijd melden bij Meld Misdaad Anoniem. Dit is een onafhankelijk meldpunt (geen politie). Een klein team van medewerkers waarborgt de anonimiteit en behandelt de melding met zorg. Het meldpunt stuurt jaarlijks 20.000 meldingen door naar politie en andere opsporingsinstanties waardoor dagelijks zaken worden opgelost. Melden kan telefonisch op 0800-7000 en online via een beveiligde omgeving op www.meldmisdaadanoniem.nl.

Samenwerkingspartners

De campagne wordt ondersteund door het NVM, VBO, Vastgoedpro, Makelaarsvereniging Amsterdam, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Politie, Openbaar Ministerie, FIU, RIEC, CCV en dertig gemeenten.