Ga terug

27 februari 2019

Training & Opleiding

Uitspraak in zaak onderzoek kwalificatie islamitische instellingen

De externe Commissie Wetenschappelijke Integriteit stelt vast dat onderzoeker dr. M. Nazar Soroush een groot aantal islamitische instellingen in zijn proefschrift zonder voldoende wetenschappelijke onderbouwing als salafistisch heeft gekwalificeerd. Promotor en copromotor van de promovendus zijn tekortgeschoten voor zover het betreft de inhoudelijke begeleiding en de beoordeling van het promotietraject, blijkt uit het adviesrapport. Het College van Bestuur van Tilburg University betreurt deze gang van zaken en heeft maatregelen aangekondigd. Dat heeft het vandaag bekendgemaakt.

Maatregelen

Het College van Bestuur treft nu op basis van het advies van de rapportage een aantal maatregelen. Het heeft de betrokken onderzoeker verzocht het proefschrift niet verder te verspreiden zonder toevoeging van het oordeel van de Commissie Hol en de sancties die de universiteit heeft genomen. Tevens draagt het College hem op een rectificatie te plaatsen in het tijdschrift Current anthropology en in de Newsletter van de American Anthropological Association. De promotor zal niet langer het ius promovendi (promotierecht) van Tilburg University verleend worden. De copromotor krijgt een formele berisping.

Ten slotte stelt het College een aantal maatregelen in dat tot doel heeft (buiten)promovendi beter voor te bereiden op hun onderzoekstraject, zoals het verplicht opnemen van een passage in het proefschrift waarin duidelijk wordt gemaakt welke wetenschappelijke onderzoeksmethode wordt gehanteerd, alsmede het volgen van een doctoral training programma waarin aandacht wordt besteed aan wetenschappelijke integriteit.

Gerelateerd