Partner

30 maart 2023

Zorg en Welzijn

Tweede Kamer ondersteunt medicatie heruitgifte project Suriname

Tijdens een stemming in de Tweede Kamer op 28 maart zijn diverse duurzaamheidsmoties aangenomen. Daaronder de motie om ongebruikte medicatie uit Nederland opnieuw uit te geven aan patiënten in Suriname. Hiermee kan Logistics Community Brabant (LCB) een doorstart maken met het pilotproject welke in 2021 op aanwijzen van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) werd opgeschort.

Medicatie Retouren project LCB
Het sturen van overtollige medicatie naar Suriname is in 2021 gestart. Vanuit een logistiek innovatie project van LCB, werden 2 doelstellingen beoogd: het verhogen van de bewustwording bij de bevolking om ongebruikte medicatie terug te brengen bij de apotheek of milieustraat én het opzetten van een business case rondom heruitgifte van ongebruikte medicatie en overige verpleeg- en verzorgingsartikelen. De bewustwordingscampagne was dusdanig succesvol dat vele originele verpakkingen werden teruggebracht bij apotheken. Dat maakte het mogelijk om te voorzien in een noodkreet vanuit Suriname. In totaal werd voor ruim € 120.000 aan ongebruikte geretourneerde medicatie gedoneerd aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Na enkele succesvolle leveringen is de proef op aanwijzen van de inspectie opgeschort. Ondanks dat de inspectie het pilotproject een sympathiek idee vond, is het heruitgeven van medicatie volgens Europese wetgeving niet toegestaan.

Tekorten Suriname
Door de inzet van Nederlandse geretourneerde medicijnen zijn aantoonbaar mensenlevens gered. Dat blijkt uit de dringende oproep van de Surinaamse minister van Volksgezondheid, de heer Ramadhin; hij verzoekt om het pilotproject van LCB een structurele vorm te geven. De situatie in Suriname is nijpend: er is een medicijnen-lockdown met oplopende tekorten. De ongebruikte medicatie van de provincie Noord-Brabant was in de pilot-fase al voldoende om Suriname te voorzien van voldoende aanvulling van geneesmiddelen. Ramadhin wil in Suriname voor de veilige herverdeling van retour medicatie een Regionaal Expertise Centrum (REC) in het leven roepen, onder te brengen bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het REC zal op een gestructureerde en gecontroleerde manier de werkingen en bijwerkingen van deze retourmedicatie monitoren om de veiligheid te borgen en het initiatief zo mogelijk na de pilot fase een permanent karakter te geven.

Vervolg
Na het aannemen van de motie door leden van de Tweede Kamer is nu het finale woord aan Ernst Kuipers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wachtende op zijn beslissing gaat LCB al van start met een gerichte plan van aanpak zodat bij goedkeuring direct doorgestart kan worden.

INNOVATION TOGETHER, TODAY AND TOMORROW