Ga terug

21 februari 2019

Training & Opleiding

Training en scholing maken overstap naar nieuwe baan gemakkelijker

PERSBERICHT 20 feb. 2019 - Training en scholing zijn belangrijk voor het vinden van nieuw werk als mensen hun baan verliezen. Dat blijkt uit het rapport 'Overstappen op de arbeidsmarkt', dat vandaag is aangeboden aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer. De onderzoekers doen ook de aanbeveling om eerder te beginnen met het begeleiden van boventallige werknemers. Tilburg University en House of Skills* presenteerden het onderzoek gezamenlijk in Amsterdam.

Economische ontwikkelingen, toegenomen concurrentie en technologische innovaties zorgen ervoor dat functies wijzigingen of verdwijnen. Voor werknemers, de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid is het van groot belang dat werknemers desondanks aan het werk blijven.

Tilburg University onderzocht met steun van Instituut Gak en de Provincie Noord-Brabant of en hoe werkgevers in de periode 2014-2017 boventallige werknemers ondersteunen bij het vinden van ander werk, of van die ondersteuning gebruik wordt gemaakt en wat de uitkomsten zijn. De onderzoekers interviewden organisaties en enquêteerden zowel boventalligen als werkgevers in Noord-Brabant.

Weinig deelname

De onderzoeksresultaten laten zien dat grotere organisaties vaker beleid en trajecten gericht op Van Werk Naar Werk (VWNW) toepassen dan kleine bedrijven. Het aanbod aan VWNW-activiteiten is vrij breed, maar van veel activiteiten wordt weinig gebruik gemaakt. Het meest populair zijn individuele begeleiding, sollicitatietrainingen en workshops.

Ruim driekwart van de boventalligen die opnieuw een baan wenst na ontslag vindt weer ander werk, maar niet altijd tegen dezelfde voorwaarden en meestal in een andere sector. Degenen die een nieuwe baan vinden van lagere kwaliteit dan voor ontslag, hebben bovendien vaker een slechtere mentale gezondheid.

Training helpt

Verder blijkt dat vooral het volgen van training of scholing bijdraagt aan het sneller vinden van nieuw werk. Gemiddeld zijn degenen die een training of scholing volgen bijna een half jaar korter werkloos na ontslag. Persoonlijke aandacht en begeleiding door een externe coach, sociale steun van familie en vrienden en hulp bij solliciteren werken ook bevorderend.

De onderzoekers bevelen werkgevers aan om meer op maat gesneden VWNW-trajecten aan te bieden en daar ook eerder mee te beginnen, liefst voordat ontslag is aangezegd.

*House of Skills is een publiek-private samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. Bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders werken nauw samen om de regionale arbeidsmarkt te transformeren naar een meer op vaardigheden (skills) gerichte arbeidsmarkt, waar intersectorale mobiliteit wordt gefaciliteerd en een Leven Lang Ontwikkelen de norm is.

Gerelateerd