17 februari 2022

Training & Opleiding

Toegepaste moleculaire diagnostiek: het samenspel van biologie en technologie

Lectorale rede Anne Loonen en Joost Schoeber op 22-2-22


Op 22-2-‘22 houden Anne Loonen en Joost Schoeber, lectoren Life Sciences bij Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen, hun lectorale rede met de titel: “Toegepaste moleculaire diagnostiek: het samenspel van biologie en technologie”. In hun rede gaan de beide lectoren in op de uitdagingen bij het ontwerpen en valideren van nieuwe moleculaire testen en het implementeren van deze nieuwe methoden in een maatschappelijk relevante setting. De bijeenkomst vindt plaats van 18.00-20.00 uur in het Fontysgebouw Nexus aan de Rondom op de TU/e Campus in Eindhoven.

De lectorale rede wordt voorafgegaan door een inspirerend mini symposium waarbij sprekers uit verschillende invalshoeken de toepasbaarheid van biomoleculaire technieken belichten. Dr. Adriaan van den Brule belicht de langdurige samenwerking met het Jeroen Bosch ziekenhuis (Anne Loonen is daar ook werkzaam als post-doc) met een focus op werk naar Humaan Papilloma Virus (HPV), de veroorzaker van o.a. baarmoederhalskanker. Dr. Ivo Roessink (Wageningen University and Research) schetst hoe moleculair onderzoek naar kreeftenpest waardevol is bij ecologisch onderzoek en behoud van de sterk bedreigde Europese rivierkreeften. Prof.dr. Maarten Merkx (TU/e) zet uiteen hoe technologische vindingen via praktijkgericht onderzoek in het hbo sneller een patiënt kunnen bereiken.

Maatschappelijk belang
Het belang van moleculaire diagnostiek is door de COVID-19 pandemie extra duidelijk geworden. Het snel en adequaat kunnen identificeren en detecteren van specifieke ziekteverwekkers draagt bij aan het opsporen en beheersbaar maken van uitbraken. De huidige maatschappelijke discussie heeft duidelijk gemaakt dat verschillende testen verschillende toepassingen hebben en antwoorden genereren die niet automatisch te vergelijken zijn (bijv. antigeentest versus PCR-test).

De vele vragen die de discussie oproept maken onderzoek naar de koppeling van de juiste technologie aan de juiste onderzoeksvraag noodzakelijk.

Vragen komen niet alleen uit de medische wereld, maar ook uit de agri- en foodindustrie en vanuit natuurbehoud. De behoefte aan moleculaire testen is in vele geledingen van de maatschappij enorm toegenomen.

Life Sciences onderzoek dat er toe doet
Het Life Sciences onderzoek van Loonen en Schoeber en hun team is ingebed in het lectoraat Applied Natural Sciences van Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen, waarin meerdere kennisgebieden zijn vertegenwoordigd. Daardoor is er veel expertise en ervaring beschikbaar voor enerzijds de ontwikkeling van een moleculaire test voor gebruik in het laboratorium, maar ook voor het maken van de vertaalslag naar een device of platform voor gebruik binnen o.a. de medische sector.

Binnen Life Sciences staan kennisontwikkeling, samenwerking, versterking van het onderwijs en de toepassing van onderzoeksresultaten in de maatschappij centraal.