21 oktober 2021

LifestyleLeisure & CultuurZeeland

Tien nieuwe projecten versterken cultuur in Zeeland

Binnen de regeling Samen in Zee stelden Provincie en Zeeuwse gemeenten geld beschikbaar voor projecten die de culturele sector in Zeeland vernieuwen en/of versterken. Het College van GS voert de regeling uit en stelde tien projecten vast die een bijdrage ontvangen. Hiermee is een bedrag gemoeid van ongeveer € 350.000,--.

Samen in Zee is een vernieuwende regeling, die na initiatief van gedeputeerde Anita Pijpelink samen met de Zeeuwse gemeenten is ingesteld: “We hebben met elkaar iets bedacht om innovatieve cultuurprojecten te stimuleren. Ik constateer met veel plezier dat er met deze tien projecten veel nieuwe samenwerkingen van de grond zijn gekomen. De adviescommissie heeft bij de regeling nadrukkelijk ook gekeken naar zelfstandige makers. Dat is terug te zien in de gehonoreerde projecten.”

Nieuwe verbindingen

Samenwerken is een belangrijke voorwaarde om de culturele sector toekomstbestendig te maken. Net zoals innoveren en experimenteren. Dat gebeurt bijvoorbeeld op een aantal nieuwe festivals en evenementen, zoals Bos-Grens. Aan de hand van een kunstzinnige en belevingsgerichte klankwandeling in de Nederlandse/Belgische grensregio wordt een brug geslagen tussen natuur, geluidskunst, architecturale installaties, erfgoed en storytelling. Popmonument verbindt popmuziek met erfgoed en De smaak van de kunstgeschiedenis wil de geschiedenis van Zeeland en Veere voor het voetlicht brengen met exposities, excursies en smaakateliers. Daarbij is er extra aandacht voor slechtzienden.

Ik constateer met veel plezier dat er met deze tien projecten veel nieuwe samenwerkingen van de grond zijn gekomen.

- Anita Pijpelink, gedeputeerde

Jong talent

Het bereiken van nieuwe doelgroepen is ook een manier om de culturele sector te versterken. Met die gedachte in het achterhoofd richt een aantal projecten (De Baaierd en Zeeland Schrijft) zich op jong talent. De Baaierd in Serooskerke (W) wil een podium bieden aan woordkunstenaars in brede zin. Er staan workshops voor beginners, maar ook professionele podiumactiviteiten op het programma. Zeeland Schrijft wil een langdurig schrijfproject ontwikkelen onder jongeren vanaf het 4e jaar voortgezet onderwijs.

Creatief in Zeeland

Een andere doelstelling van Samen in Zee was de verkenning van nieuwe verdienmodellen en het opbouwen van een beroepspraktijk. Project de Badgasten focust op deze poot en wil onderzoeken hoe een sterke beroepspraktijk eruitziet. Op welke (nieuwe) manieren kun je publiek, klanten of fondsen werven voor je culturele of creatieve product of kunstwerk? Hoe ontstaan samenwerkingen? Om een antwoord te krijgen op die vraag, organiseert het Badhuis ontmoetingsavonden door en voor cultuurprofessionals en creatieve ondernemers. Dat gebeurt zowel online als fysiek.

Vliegwiel

Alle aanvragen zijn inhoudelijk beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie. Deze commissie heeft vrij kritisch naar de ingediende projecten gekeken. De projecten waar we nu in investeren, geven de culturele sector in Zeeland een boost en zijn vernieuwend. Initiatiefnemers hebben bovendien de taak om de opgedane kennis en ervaringen te delen met anderen uit de culturele sector. Op die manier ontstaat hopelijk een vliegwieleffect.

Marina Polderman is voorzitter van de adviescommissie. Zij en de overige leden waren positief verrast door de diversiteit aan aanvragen in deze eerste tranche. “Vernieuwing en versterking van de culturele sector in Zeeland is juist in deze coronatijd van groot belang. Veel verschillende makers en culturele instellingen uit heel Zeeland hebben de weg naar de regeling in korte tijd gevonden. We kijken als adviescommissie uit naar de verdere uitwerking van de gehonoreerde projecten en moedigen de initiatiefnemers aan hun kennis en ervaring zoveel mogelijk te delen. Ook zijn we benieuwd naar nieuwe en aangescherpte aanvragen in de tweede ronde."

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

De regeling Samen in Zee is in juni 2021 voor de eerste keer opengesteld. Daar komen mooie dingen uit, maar dat gaat niet meteen van een leien dakje. Helaas zijn er ook projecten afgewezen, bijvoorbeeld omdat de begroting niet op orde was of omdat een samenwerkingsovereenkomst ontbrak. Andere projecten waren onvoldoende vernieuwend of té lokaal, volgens het oordeel van de adviescommissie. Projecten die deze ronde zijn afgewezen, krijgen tips mee voor een volgende aanvraag.