30 januari 2024

Training & Opleiding

Summa College daagt vmbo-leerlingen uit voor laboratoriumwedstrijd

Vierde editie Bèta Tournament op 6 februari in Eindhoven

Scholieren van 25 middelbare scholen uit het hele land gaan dinsdag 6 februari met elkaar de strijd aan tijdens het Bèta Tournament in Eindhoven. In de laboratoria van het Summa College voeren teams van drie studenten de hele dag praktijkopdrachten uit die te maken hebben met één thema dat op de ochtend zelf bekend wordt gemaakt.

“Dit toernooi wordt gehouden om vierdejaars vmbo-leerlingen op een laagdrempelige, aantrekkelijke manier in contact te brengen met het laboratorium en de werkzaamheden die daar plaatsvinden”, zegt Bas van Rijen van Summa Laboratorium. “Zo’n wedstrijdelement werkt stimulerend. We willen een zaadje planten bij mogelijke laboratoriummedewerkers van de toekomst.”

En dat is hard nodig. Landelijk stagneert de instroom van studenten voor laboratoriumonderwijs. Terwijl er enorm veel kansen liggen voor mbo-studenten die als laborant aan het werk willen. “De vraag naar werknemers in deze branche is groot en wordt de komende jaren alleen maar groter!”, geeft Van Rijen de noodzaak aan. De organisator – zelf docent op het laboratorium - is dan ook zeer enthousiast over het feit dat het Rijn IJssel Laboratorium in Arnhem een dag later in hun regio voor de eerste keer een soortgelijk evenement houdt. “Mooi te zien dat zij ons concept overnemen om leerlingen enthousiast te maken voor het werk in een laboratorium!”

Opdrachten geheim
De opdrachten die de scholieren krijgen, worden tot op het laatste moment geheim gehouden. “We willen ze verrassen, maar het zijn stuk voor stuk praktische opdrachten die tot de verbeelding spreken. Het belangrijkste is dat de vmbo-leerlingen zelf ervaren wat ze allemaal op een lab kunnen doen.”

Aan het Bèta Tournament in Eindhoven doen scholen mee uit het hele land. Zo zijn er teams uit Barendrecht, Sneek, Hoorn, Tilburg en Helmond.

Workshops voor docenten
Het Bèta Tournament besteedt niet alleen aandacht aan vmbo-leerlingen. Voor docenten van het voortgezet onderwijs is ook een uitgebreid programma opgesteld. “Er zijn diverse workshops op die dag om docenten handvaten te geven om leerlingen enthousiast te maken voor de vakken scheikunde, biologie en natuurkunde.”

Het evenement wordt door Summa Laboratorium in nauwe samenwerking met mbo-instelling RijnIJssel, het Montessori College Eindhoven en Fontys Lerarenopleiding georganiseerd. Het Bèta Tournament wordt mede mogelijk gemaakt door C3, Carlroth en Techniscience Meer informatie is te vinden op de website: https://beta-tournament.nl/.