16 februari 2021

NieuwsInnovatie & Duurzaamheid

Subsidieregeling “Scoren met energie!” volledig benut

Het college van B en W van de gemeente Boxtel stopte vanaf 1 januari 2021 de subsidieregeling ‘Scoren met energie’. Het beschikbare budget van de subsidieregeling (150.000 euro) is namelijk gebruikt. In totaal zijn er 20 subsidies gegeven aan amateursportorganisaties voor het verduurzamen van de sportaccommodaties.

De subsidieregeling ‘Scoren met energie!’ is een regeling uit 2015. De regeling was een aanvulling op de subsidieregeling van het Rijk ‘Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’ (BOSA). Met ‘Scoren met energie’ hielp de gemeente Boxtel met maximaal 30% van de kosten met cofinanciering van maximaal € 15.000,-.

Landelijke regeling loopt door

Via de landelijke subsidieregeling BOSA kunnen amateursportorganisaties nog steeds 20% subsidie aanvragen. Deze subsidie is voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen. Activiteiten voor op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaatadaptatie en veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal).