1 maart 2023

Vastgoed

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten opnieuw opengesteld

Ook in 2023 heeft de Provincie een budget beschikbaar voor de restauratie van bepaalde categorieën rijksmonumenten. Het gaat om grote restauraties van bijvoorbeeld kerkgebouwen, molens, stadhuizen en fabrieken. Het gaat nadrukkelijk niet om woonhuizen en ook niet om groene of archeologische monumenten. De subsidie bedraagt maximaal zeventig procent van de subsidiabele restauratiekosten, met een maximum van € 500.000. In totaal is er een bedrag van ruim 1,7 miljoen euro beschikbaar.

 Aanvragen voor subsidies voor restauraties van rijksmonumenten kunnen worden ingediend van 1 maart tot en met 1 mei 2023. Dat kan via het digitale aanvraagformulier. Hier vindt u ook meer informatie over de voorwaarden van de subsidieregeling. Zo moet er onder meer sprake zijn van een goede (her)bestemming van het monument.

Eerdere restauraties
Vorig jaar verstrekte de Provincie bijna 1,9 miljoen euro voor de restauratie van rijksmonumenten. Dat geld ging toen naar zeven restauratieprojecten: Molen de Harmonie in Biervliet, molen Nooit Gedacht in 's-Heer Arendskerke, molen de Zwaan in Kerkwerve, het Sauer-orgel in de dorpskerk in Oostkapelle, het grafmonument in Stavenisse, de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes en de toren van het voormalige stadhuis in Zierikzee.

Herstel of nieuwe functie
Monumenten zijn een belangrijk onderdeel van het Zeeuws erfgoed. Helaas verkeert ongeveer een kwart van de monumenten (niet-woonhuizen) in matige of slechte staat van onderhoud. De provincie Zeeland zet zich daarom de komende jaren in om kwetsbare monumenten (religieus, agrarisch en industrieel erfgoed) te herstellen of een nieuwe functie te geven. De subsidie voor restauratie van monumenten kan hierbij helpen. Subsidie is beschikbaar voor herstel van de oorspronkelijke bestemming, maar ook om gebouwen een nieuwe functie te geven. Wie een nieuwe functie voor een beeldbepalend monument heroverweegt, kan daarnaast een beroep doen op de loods herbestemming.