Ga terug

23 juli 2020

Vastgoed

SNG Barratt proefproject WKB voor bouwen

Het project SNG Barratt dat door Willy Naessens zal worden gerealiseerd, zal gaan dienen als proefproject in het kader van de Wet Kwaliteitsborging (WKB) voor bouwen. De vergunning is inmiddels conform de procedure van de WKB verleend. Een mooie, nieuwe uitdaging!

16 juli 2020 werd de eerste vergunning voor het proefproject in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verleend aan het project SNG Barratt. Waarschijnlijk zal deze nieuwe wet op 1 januari 2022 in werking treden. Het proefproject gaat om de bouw van een bedrijfshal met kantoor en een showroom op bedrijvenpark De Rosmalense Plas. Met het proefproject is het mogelijk om de nieuwe wet in de praktijk te toetsen. In de nieuwe wet wordt de bouwtechnische toets en het bouwtechnische toezicht, niet langer uitgevoerd door de gemeente, maar door een private partij. Deze private partij wordt ook wel een kwaliteitsborger genoemd. Doel van de wet is om de bouwkwaliteit te verhogen en de zekerheid voor de consument te vergroten.

**Gemeente 's-Hertogenbosch:
**"Wij zijn blij dat we samen met de initiatiefnemer SNG Barratt, de aannemer Willy Naessens en de kwaliteitsborger PlanGarant, het eerste proefproject Wkb in onze gemeente kunnen starten. Het uitvoeren van proefprojecten is nodig om de gevolgen van de nieuwe wet voor alle partijen duidelijk te maken. Er leven namelijk nog veel vragen en onduidelijkheden over de Wkb. Het uitvoeren van een proefproject is de enige manier om inzicht te krijgen over wat de Wkb nu echt gaat betekenen. De eerste ervaringen rondom de vergunningverlening onder de Wkb worden nu beoordeeld. Daarna gaan we bij de start van de bouw, in oktober 2020, een nieuwe fase van het proefproject in. Na dit proefproject vindt er een overall evaluatie plaats, die wij delen met de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tevens zijn we blij met de actieve houding van de initiatiefnemer, aannemer en kwaliteitsborger om het proefproject tot een succes te maken."

Meer over dit project

Gerelateerd