12 januari 2022

Tech, Ict & Smart

SMART MAINTENANCE

VERSNELLING BIJ MKB BEDRIJVEN

De potentie van Smart Maintenance is groot. Heel groot. Maar de stappen die je hiervoor moet zetten, zijn dat vaak ook. Zeker als kleine organisatie. In verschillende (Europese) R&D-projecten worden innovaties ontwikkeld en gevalideerd waarbij de nadruk vaak ligt op de ontwikkeling van technische aspecten van dergelijke innovaties. In Fieldlab SAMEN gaat het juist over de versnelling van de uitrol daarvan.

Binnen Fieldlab SAMEN werkt men in verschillende Living Labs aan 21 oplossingen voor versnelling in de vorm van kennisproducten. Met de komst van het nieuwe MKB living lab kunnen MKB’ers deze ook gebruiken om hun rit richting Smart Maintenance te versnellen.

David de Witt, kwartiermaker van het nieuwe MKB Living Lab: “Fieldlab SAMEN is opgericht om voorspelbaar onderhoud in de proces- en maakindustrie toegankelijker te maken. Tot nu toe werkten we vooral met grotere organisaties. We zagen dat zij in hun weg richting Smart Maintenance vaak dezelfde drempels tegenkwamen. Die zorgden stuk voor stuk voor vertraging in de implementatie. Daarom besloten we om deze drempels te identificeren en voor elk probleem een passende oplossing te bedenken.”

MKB Living Lab: laagdrempelig kennisproducten testen
Om de 21 kennisproducten ook bij MKB-bedrijven uit te testen, zoekt Fieldlab SAMEN 10 tot 20 MKB-bedrijven in de proces- en maakindustrie. Zowel MKB’ers die nog helemaal onbekend zijn met voorspelbaar onderhoud als bedrijven die al stappen hebben gezet. Partijen die meedoen kunnen één of meer van de nieuwe kennisproducten uit de categorieën Smart Data, Smart Business, Smart Work en Smart People testen en laagdrempelig in gebruik nemen. Medewerkers krijgen hulp bij het toepassen van de producten en er is ook ondersteuning mogelijk in de vorm van stagiaires en afstudeerders van verschillende hogescholen. Op basis van de resultaten wordt bepaald of de ervaren ‘drempel’ is geslecht en of een volgende stap met Smart Maintenance gezet kan worden.

Kennisproducten voor Smart Data
Business trust architecture: methode die helpt met ‘vertrouwensstructuur’.
Open IT ecosystem: voor het opzetten van een veilige, modulaire, uitbreidbare dataoplossing voor het gebruik en delen van data.
Stappenplan predictive maintenance: bepaal de juiste route om de volgende stap te zetten richting voorspelbaar onderhoud.
Guidance bepalen: wat te meten?: bepalen wat je precies moet gaan meten en monitoren om voorspelbaar onderhoud te kunnen gaan toepassen.
Aanpak van ruwe data naar actionable data: vanuit ruwe data op effectieve wijze naar een stoplichtmodel of dashboard voor de gebruiker en waarmee acties worden geactiveerd.

Kennisproducten voor Smart Business
Waardecalculator Smart Maintenance: om de waarde drivers en potentieel (kwalitatieve en kwantitatieve opbrengsten) voor Smart Maintenance te kunnen vaststellen.
Opbrengst-simulatiemodel: de opbrengst/waarde van Smart Maintenance wordt zichtbaar gemaakt per partij in de keten om dit vervolgens te kunnen herverdelen.
Value-Tracking methode nieuwe services: maakt verschuivingen in de keten van waardes en risico’s o.b.v. nieuwe business modellen zichtbaar.
Opschaalscenario’s Smart Maintenance: een ‘kookboek’ met verschillende praktijkcases, scenario’s, recepten en ingrediënten voor het opschalen van Smart Maintenance.

Kennisproducten voor Smart Work
Template contracten en contractmanagement: om met de juiste parameters/incentives te sturen op Smart Work en veranderende rollen.
Aanpak voor objectieve besluitvorming: een aanpak om besluitvorming meer te objectiveren – en minder afhankelijk te maken van trage besluitvorming.
Businesscase: standaard handvatten om een goede business case op te stellen voor toepassing van Smart Maintenance op individuele assets of componenten.
Objectieve beslistool: een aanpak om besluitvorming voor Smart Work meer te objectiveren wat kan helpen met versnelling.
Logboek overzicht alle aanwezige data: krijg richting in welke data zeer waarschijnlijk of mogelijk reeds aanwezig is (maar nog niet zichtbaar/toegankelijk), voordat keuzes worden gemaakt om te investeren in extra sensoren of andere meetapparatuur.
Intuïtieve planning en opvolging: slimmer en intuïtiever plannen maakt het werk ‘smarter’. Denk aan het real time beschikbaar hebben van voortgang in combinatie met taken/ werkinstructies voor de hele keten.
Opleiding Smart Maintenance:
medewerkers leren om te ’zien’ wat we, binnen maintenance, smarter kunnen maken en wat daarvan de waarde is.
Integrale implementatiemethode en structuur: met een brede, integrale structuur benadering (van de gehele keten) bespoedig je de implementatie.

Kennisproducten: Smart People
‘Google’ engine Smart Maintenance: geeft tijdens de uitvoering van werk, snel de juiste informatie aan medewerkers.
Implementatiescenario’s Smart Learning: Met een quick scan en assessment kun je vast stellen wat het ‘adoptievermogen’,de leervoorkeuren en competenties van jouw organisatie en/of team zijn.
Slimme plateauplanning VR/AR: een waardebepaling van de toepassing van VR & AR voor jouw organisatie, maakt helder wat het kan opleveren en helpt met het opzetten van een roadmap om snel de juiste stappen te zetten.

Aan de slag met Smart Maintenance
Deelname aan het MKB Living Lab is voor kleine en middelgrote organisaties een kans om de kennisproducten met begeleiding te testen. Wil je deelnemen aan het MKB Living Lab? Of meer weten hoe je de praktische kennisproducten in jouw organisatie kunt inzetten?

Neem dan contact op met Johan Treur, Projectleider vanFieldlab SAMEN (jt@worldclassmaintenance.com)