10 februari 2023

Zorg en Welzijn

Slimme pleister neemt in de toekomst tijdrovend werk van verpleegkundigen over

Het Catharina Ziekenhuis is een onderzoek gestart naar het gebruik van slimme pleisters op de verpleegafdeling. Het ziekenhuis onderzoekt of verpleegkundigen hiermee minder tijd kwijt zijn aan dagelijkse, handmatige metingen. Patiënten die tijdens hun verblijf in het ziekenhuis plotseling verslechteren, zouden door de slimme pleister mogelijk eerder worden opgemerkt.

De komende maanden krijgen alle patiënten die opgenomen worden op de afdeling chirurgische oncologie (kanker) bij binnenkomst een pleister op hun borst geplakt. Die slimme pleister meet elke vijf minuten onder meer de hartslag en de ademhaling. Die data worden automatisch beveiligd naar een datasysteem gestuurd. Een complicatie kan zo mogelijk eerder opgemerkt worden en verpleegkundigen hoeven niet drie keer per dag die metingen zelf te doen bij de patiënt. Dat bespaart tijd, die verpleegkundigen kunnen inzetten voor andere – vaak belangrijkere - zorgtaken.

Einde aan handmatige metingen
De eerste drie maanden worden de data van de pleisters vergeleken met de data die verpleegkundigen driemaal daags handmatig ophalen bij patiënten. Als na drie maanden blijkt dat die data overeenkomen, stoppen verpleegkundigen met de handmatige metingen. Ook wordt tijdens het onderzoek gekeken hoe patiënten de slimme pleister ervaren.

Pleister al ingezet bij maagverkleiningen
De slimme pleister wordt in het Catharina Ziekenhuis – als eerste ziekenhuis in Nederland - al ingezet bij patiënten die een maagverkleining hebben ondergaan. Zij krijgen na de ingreep de pleister opgeplakt waardoor ze niet een nacht in het ziekenhuis hoeven te blijven. De slimme pleister stuurt elke vijf minuten vanuit huis data naar het ziekenhuis. Zo worden patiënten in de thuissituatie continu in de gaten gehouden. Als zich complicaties voordoen, wordt de patiënt gebeld en – indien nodig – alsnog opgenomen in het ziekenhuis.

‘Gouden samenwerking in de Brainport-regio’
Het Catharina Ziekenhuis werkt in dit onderzoek nauw samen met de e/MTIC-partners TU/e en Philips. “Deze samenwerking in de Brainport-regio is goud waard. Alle partijen streven ernaar om deze oplossingen zo snel mogelijk in de dagelijkse praktijk te kunnen toepassen”, zegt hoogleraar en anesthesist Arthur Bouwman van het Catharina Ziekenhuis. “Eerder hebben wij met Philips de slimme pleister al uitgebreid getest en goedgekeurd om in te zetten voor patiënten met een maagverkleining. Dit onderzoek is een logische vervolgstap daarop.”

Naast de slimme pleister onderzoekt het Catharina Ziekenhuis ook of slimme camera’s de gezondheid van patiënten in de gaten kunnen houden.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een video gemaakt over het onderzoek op de verpleegafdeling.