9 juni 2022

Training & Opleiding

Scholieren steeds beter in Engels; Nederlands blijft achter

Scholieren halen steeds hogere cijfers voor Engels. Afgelopen jaar scoorden eindexamenkandidaten gemiddeld een 7 voor dit taalvak: in 2012 lag het eindcijfer nog rond een 6,4. Dit is opvallend omdat de resultaten voor het vak Nederlands juist achterblijven. Die zijn in de afgelopen 10 jaar niet verbeterd. Dit en meer concludeert online opleidingsinstituut Laudius op basis van de eindexamenresultaten van Stichting Cito.

Er kan duidelijk worden gesteld dat de resultaten voor het vak Engels de afgelopen 10 jaar in een opwaartse trend zitten. Over dezelfde periode bleef het gemiddelde cijfer voor het eindexamenvak Nederlands steken op een 6,2. Dit betekent overigens niet dat scholieren Engels beter beheersen dan Nederlands: de talen worden namelijk op een ander niveau beoordeeld.

Spaans als examenvak steeds populairder

Afhankelijk van het opleidingsniveau en het schoolaanbod volgen scholieren naast Nederlands en Engels nog één of meer verplichte vreemde talen. Spaans is als examenvak aan een flinke opmars bezig. Waar in 2012 slechts 2.100 leerlingen het Centraal Examen Spaans maakten, waren dat er in 2021 ruim 4.200. Een verdubbeling in 10 jaar tijd dus.

Duits blijkt juist steeds minder populair: waar voor corona nog ruim 66.000 scholieren eindexamen deden in de taal van onze oosterburen, daalde dit aantal in 2021 met ruim 15%.

Lerarentekort: hoogste bij Nederlands

Vooral de taalvakken Nederlands, Duits, Frans lijden onder het lerarentekort, blijkt uit eerder onderzoek van CAOP, CentERdata en MOOZ (2021). Uit de analyse van Laudius blijkt dat juist de resultaten van deze vakken niet (structureel) lijken te verbeteren of dat de populariteit bij scholieren terugloopt.

Meer informatie over de onderzoeksmethode, resultaten en visualisaties is te vinden op: https://www.laudius.nl/onderzoek-taalvakken