15 juni 2022

ZeelandVastgoed

Samenwerking Provincie en Expertteam woningbouw

De komende twee jaar kunnen Zeeuwse gemeenten bij de aanpak van complexe woningbouwprojecten en gebiedsontwikkeling gebruik maken van deskundigen. De Provincie Zeeland en het Expertteam woningbouw hebben de bestaande samenwerking met twee jaar verlengd.

Sinds 2019 werkt de Provincie samen met het Expertteam. De samenwerking was voor twee jaar, maar is inmiddels verlengd tot en met 2024. Met deze samenwerking beschikt het Zeeuws Stedelijk Coördinatieteam over een pool van onafhankelijke (landelijke) deskundigen die hun sporen hebben verdiend bij de aanpak van complexe (woningbouw)projecten en gebiedsontwikkeling. Ook zijn ze actief betrokken bij landelijke pilots over transitie in stedelijk gebied. Afhankelijk van de specifieke vraag vanuit een gemeente of Provincie schakelt het Expertteam specifieke deskundigheid in voor een praktisch- en maatwerkadvies.

De afgelopen twee jaar zijn er verschillende adviezen uitgebracht. Die gingen onder andere over het tijdelijk huisvesten van seizoensarbeiders (gemeente Sluis en Hulst), transformatie van de binnenstad-raadsliedenbuurt (gemeente Terneuzen) en de kansen voor 300 eenheden tijdelijke huisvesting/flexwonen in de Bevelanden.

Zeeuws Stedelijk Coordinatieteam

Het Zeeuws Stedelijk Coördinatieteam is als kennis- en netwerkinstrument van de Woonagenda opgenomen. Het Zeeuws Stedelijk Coördinatieteam fungeert als spil tussen de diverse programma’s binnen de Provincie Zeeland en Zeeuwse gemeenten. Het team heeft een coördinerende rol in het bij elkaar brengen van (landelijke) kennis en kunde om zo gemeenten te ondersteunen in een concrete casus en advies te geven. Onder aansturing van de Provincie en onder onafhankelijk voorzitterschap zitten in dit team vertegenwoordigers vanuit onder meer Platform 31, Kadaster, een vertegenwoordiger van de Zeeuwse woningcorporaties, Zeeuwse gemeentes, Rijksuniversiteit Groningen en het Expertteam Woningbouw van RVO.

Gedeputeerde Dick van der Velde: “Het is goed dat we de samenwerking kunnen voortzetten, want wat extra kennis en kunde kunnen we altijd gebruiken bij de woningbouwopgave waar we in Zeeland voor staan. Iedere gemeente kan een eigen kwestie voorleggen. En het advies voor die gemeente kan vervolgens ook weer te gebruiken zijn voor andere gemeenten. Zo bouwen we nuttige kennis op.”