16 februari 2022

Samenwerken aan sociale veiligheid in het OV

Het Provinciaal Jeugddebat van 14 januari 2022 lijkt een succesvol vervolg te krijgen.

Statenleden van PvdA, GroenLinks, D66, SGP en Partij voor de Dieren willen op 23 februari 2022 een initiatiefvoorstel indienen voor meer sociale veiligheid in het openbaar vervoer (OV). Dat het debat een initiatiefvoorstel als uitkomst heeft, is uniek voor Gelderland en Nederland.

Uitvoering amendement

Voor het eerst krijgt het Jeugddebat ook een vervolg. Statenleden van coalitie en oppositie nodigden de deelnemers van het Jeugddebat uit. Ze denken graag samen met hen na  over hoe de provincie kan helpen  het OV meer sociaal veilig te maken. Met sociaal veilig wordt bedoeld: zonder grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag kan zowel verbaal als fysiek zijn. Dat de Statenleden samen met jongeren werkten aan een duidelijk idee, komt door een in 2019 aangenomen amendement Hierin wordt gevraagd “te experimenteren met nieuwe vormen van democratie en burgerparticipatie, waaronder een Jeugdcommissaris en een Jeugdparlement.” Na een eerder onderzoek van de Staten bleek dat Gelderse jongeren niet enthousiast zijn over een Jeugdcommissaris of een Jeugdparlement. Wel gaven zij aan graag op een andere manier mee te willen denken. Het Provinciaal Jeugddebat en de twee verdiepende sessies die hiervoor zijn georganiseerd, waren hiervan het resultaat.

Initiatiefvoorstel

De uitkomst van deze samenwerking is dat Statenleden van PvdA, GroenLinks, D66, SGP en Partij voor de Dieren tijdens de Open Agenda op 23 februari 2022 een initiatiefvoorstel gaan indienen namens de jongeren. Mogelijk sluiten er nog andere partijen aan dit bij initiatief. In het voorstel vragen de Statenleden aan Gedeputeerde Staten om 3 proefprojecten in het OV uit te voeren. De eerste draait om een campagne voor het bewust worden van niet-grensoverschrijdende omgangsvormen. Bij deze campagne hangen we stickers op waarop gedragsregels en een driecijferig alarmnummer vermeld staan dat altijd bereikbaar is. Het nummer moet nog in het leven geroepen worden. De tweede gaat om het verbeteren van de omgeving van 2 stations met meer licht en groen. Het derde project draait om het interieur van de bus en trein. Hebben een andere kleur, rustgevende afbeeldingen met een bibliotheekachtige sfeer en een andere temperatuur invloed op sociale veiligheid? Ook vragen de Statenleden om de 3 projecten te verlengen in het contract met vervoerders als ze een succes zijn. De Statenleden en jongeren werken dit initiatiefvoorstel nu samen verder uit.

Jaarlijks evenement

Het Provinciaal Jeugddebat is een jaarlijks evenement van de Nationale Jeugdraad (NJR) om middelbare scholieren kennis te laten maken met politiek. Jongeren gaan aan de hand van stellingen aan de slag met provinciale politieke onderwerpen. Het winnende onderwerp van het Jeugddebat in Gelderland was: sociale veiligheid in het OV.

www.gelderland.nl