30 november 2021

Zorg en Welzijn

Samen werken aan een gezondere regio

Het Catharina Ziekenhuis heeft tijdens de kick-off van Vitaal in Brainport haar handtekening gezet onder ‘het regio akkoord ‘Gezonder leven voor iedereen’. Zeventig organisaties zetten in dit regio akkoord samen de schouders onder een beweging die ervoor moet zorgen dat in 2030 alle inwoners van de Brainport regio tenminste drie extra jaren leven in goede gezondheid. Tevens is het streven om de gezondheidsverschillen met 20 procent te doen afnemen.

Dat er ingrijpende en duurzame veranderingen nodig zijn binnen het zorgstelsel, de samenleving en de financiering van zorg, is inmiddels bij de meesten bekend. Samen staan we voor deze uitdaging. Afgelopen jaar hebben Coöperatie Slimmer Leven, GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’, GGD Brabant-Zuidoost en de gemeente Eindhoven daarom het initiatief genomen om een regio-akkoord op te stellen met daarin een gezamenlijke missie, veranderaanpak en afspraken rondom gezondheidsbevordering en preventie. Daarnaast hebben 70 individuele organisaties zich gecommitteerd aan deze gezonde beweging . “Als Catharina Ziekenhuis hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid, zeker op het gebied van gezondheid. Gezamenlijk streven we naar zoveel mogelijk deelnemers en merkbaar resultaat voor de inwoners”, aldus Hugo van den Berk, manager Marketing en Communicatie.

Kracht is samen
De kracht in de regio ligt bij het samen werken aan een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving. Er is veel energie en er zijn talrijke initiatieven op het gebied van gezondheid, vitaliteit en preventie van gemeenten, wijken, scholen, ondernemers, verenigingen, bedrijven en inwoners. “Ook binnen het Catharina Ziekenhuis zijn we actief op dit gebied. Er is behoefte aan richting, verbinding en synergie, zodat we activiteiten samen kunnen oppakken, van elkaar kunnen leren en groter kunnen maken wat goed werkt”, aldus Van den Berk.

Aanhaken op beweging
Vitaal in Brainport pakt dit op en zorgt ervoor dat we samen sterker staan en dat gezond leven een permanente beweging wordt die deze regio kenmerkt. En dat dit goede initiatief aanstekelijk werkt voor iedereen. Wil je ook aanhaken? Neem dan contact op via info@slimmerleven.org.

Bron: https://www.slimmerleven.org/grozzerdam-nieuws/belangrijke-stappen-naar-een-gezondere-regio/

Link waarop u de livestream eventueel terug kan kijken: https://vimeo.com/649021033/efada91730

Foto's van de kick-off