15 november 2021

Vastgoed

Ruim­te­lij­ke in­pas­sing Maas­lijn

Het planologisch kader voor de opwaardering van de Maaslijn in Limburg is vastgesteld via instemming met het PIP (provinciaal inpassingsplan). Onlangs gebeurde dit ook in Noord Brabant. Hiermee hebben beide provincies nu de ruimtelijke voorwaarden geschapen om de elektrificatie en de gedeeltelijke verdubbelingen te gaan realiseren. Eerder was een meerderheid van Provinciale Staten in Limburg ook al akkoord gegaan met de financiële onderbouwing van het project.

Ruimtelijke inpassing

Gedeputeerde Lia Roefs, namens het college voor Gedeputeerde Staten: “De provinciale inpassingsprocedure voor de Maaslijn is een enorme inspanning voor de provincie geweest. Met de vaststelling is een belangrijke stap gezet voor de opwaardering van de Maaslijn”.

Gedeputeerde Maarten van Gaans (infrastructuur): “Na vandaag komt schoon, veilig en comfortabel OV in de provincie een stuk dichterbij. De Maaslijn is een van de belangrijkste projecten van dit college”.

Lagere uitstoot, meer sporen

Het is de bedoeling dat de opgewaardeerde Maaslijn niet alleen de C02 uitstoot verlaagt door de treinen in de toekomst te laten rijden op stroom. Ook wordt het spoor op sommige delen van het traject verbreed van enkel spoor naar dubbelspoor, waarmee de capaciteit wordt vergroot.

Uitvoering

Met uitvoerder ProRail zijn door Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten eerder extra afspraken gemaakt over de haalbaarheid en het tijdpad van de werkzaamheden. Verwacht wordt dat het project volgens planning in 2024 klaar zal zijn. Het bedrijf richt nu de aanbestedingsprocedure in.