19 december 2023

ZeelandVastgoedInnovatie & Duurzaamheid

Ruim 1,6 miljoen euro voor gebiedsgerichte verbetering van woningen

Provincie Zeeland verleent ruim 1,5 miljoen euro subsidie aan de gemeenten Hulst en Tholen voor de ‘Gebiedsgerichte Aanpak Wonen’. De subsidie is bedoeld voor het toekomstbestendig maken van bestaande woningen en het toevoegen van nieuwe woningen waar behoefte aan is, samen met het verbeteren van de openbare ruimte.

De subsidieregeling Gebiedsgerichte Aanpak Wonen is een onderdeel van de Zeeuwse Woonagenda en de Zeeuwse Omgevingsvisie om toekomstbestendige woningen aan te realiseren  via renovatie, transformatie of herstructurering. Dat moet gecombineerd worden met een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte gericht op het bevorderen van de gezondheid. Daarnaast moet ook een extra bijdrage geleverd worden aan de ruimtelijke kwaliteit door maatregelen door te voeren gericht op het bevorderen van de biodiversiteit, klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie en/of beeldkwaliteit. Zowel gemeente Hulst als Tholen voldoen aan die eisen.

Gemeente Hulst
Gemeente Hulst ontvangt € 659.818 voor de sanering van het Tussengebied, de verplaatsing van een supermarkt naar het Tussengebied en de transformatie van de vrijkomende locatie naar een woongebied met 13 appartementen, 8 grondgebonden sociale huurwoningen en 12 twee-onder-een-kap woningen, inclusief aanleg van groen op beide locaties en een wadi (Water Afvoer Drainage en Infiltratie) in het Tussengebied. 25 van de in totaal 33 woningen worden levensloopbestendig.

Gemeente Tholen
Gemeente Tholen ontvangt € 750.000 voor de locatie Elenbaas in Poortvliet. Het betreft de transformatie van een bedrijvenlocatie naar een nieuwe woonbuurt met 39 woningen, waarvan 16  levensloop-bestendig. Het betreft een mix van rijwoningen, vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en modulaire woningen met veel groen in het hart van de nieuwe buurt.

Gemeente Tholen ontvangt ook € 238.192 voor de Molenstraat in Oud-Vossemeer. Het gaat hier om de herstructurering van het gebied rond de supermarkt in Oud-Vossemeer. Een locatie met in het verleden gesloopte woningen wordt ingevuld met 8 modulaire (aanpasbare) appartementen, waarvan 2 levensloopbestendig en een gemeenschappelijke tuin. Daaraan gekoppeld wordt de Molenstraat vanaf deze locatie tot voorbij de supermarkt heringericht en aangepast aan de klimaatverandering. Daarbij is ook aandacht voor toegankelijkheid van ouderen.

De regeling Gebiedsgerichte Aanpak Wonen is dit jaar voor de tweede keer opengesteld. Ook volgend jaar volgt een openstelling.