14 november 2023

ZeelandTransport & Logistiek

Rijk investeert zes miljoen euro om publiek vervoer in Zeeland mogelijk te maken

Minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerde Harry van der Maas van Provincie Zeeland kondigen op 13 november 2023 aan dat door het ministerie een bedrag van zes miljoen euro beschikbaar wordt gesteld om publiek vervoer in Nederland mogelijk te maken. Komend jaar gaat Zeeland als eerste met dit nieuwe publieke vervoerssysteem van start. Dit is bekendgemaakt tijdens de conferentie Bereikbaarheid voor Iedereen in Amersfoort.

Zeeland is een dunbevolkt en uitgestrekt gebied. De bereikbaarheid van dorpen en kernen staan onder druk. Daarom gaat het vervoerssysteem in Zeeland veranderen. Hiermee worden dorpen en wijken zeven dagen per week en tot 23.00 uur ’s avonds beter bereikbaar. Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland werken aan de uitvoering van het nieuwe vervoerssysteem. Naast de vaste routes van bus, boot en trein, wordt ingezet op zogenaamd fijnmazig en flexibel vervoer zoals de flextaxi, deelfietsen, deelauto’s en carpoolinitiatieven.

Zes miljoen euro voor fijnmazig vervoer
De overgang naar een nieuw publiek vervoerssysteem is een grote verandering voor reizigers in Zeeland. Provincie Zeeland werkt samen met Zeeuwse gemeenten en het Rijk om die overgang goed te organiseren. Daarnaast is het belangrijk om reizigers goed mee te nemen en te betrekken bij de veranderingen. De impuls van het Rijk helpt daarbij. Want alleen samen kunnen we leefbaarheid en de bereikbaarheid van Zeeland verbeteren.

Aanvullend op financiële bijdragen uit Zeeland investeert het ministerie zes miljoen euro: het beschikbare budget wordt onder andere geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van een digitaal platform zodat het plannen, boeken, reizen en betalen via reis-apps mogelijk wordt gemaakt. Tegelijkertijd blijft altijd mogelijk om een reis telefonisch te boeken via de mobiliteitscentrale.

Kennis en ervaring opdoen
Het Rijk investeert in het Zeeuwse publieke vervoerssysteem omdat het een voorbeeld kan zijn voor andere regio’s. Het is de bedoeling kennis en ervaring op te doen met een digitaal platform voor publiek vervoer voordat dit concept breder in Nederland kan worden toegepast. Staatssecretaris Heijnen: “Ik ben erg onder de indruk van de innovatieve plannen van de provincie Zeeland. De bereikbaarheid van Zeeland is een lastige puzzel. Met een enorme dosis creativiteit is er de afgelopen tijd hard gewerkt om tot een toekomstbestendig nieuw vervoerssysteem te komen. Ik hoop dat de ervaringen die hier worden opgedaan ook voor slimme oplossingen in heel Nederland kunnen zorgen.”

Minister Harbers: “Onze manier van reizen verandert. Naast de auto, de fiets en de trein is er steeds meer deelvervoer, zijn er opstap- en overstappunten en apps om ons vervoer beter te regelen. Het is mooi om te zien hoe Zeeland oplossingsgericht werkt in een provincie waar goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer een uitdaging vormt. Een app om reizigers in Zeeland beter op weg te helpen is daarvoor een mooi initiatief.”

Waarom een nieuw vervoersplan?
Momenteel rijden de grote bussen een groot deel van de dag leeg rond en tegelijk is er weinig vervoer beschikbaar in de avonduren en in het weekend. Bovendien zijn er nu minder vervoermogelijkheden en sluiten verschillende vormen van vervoer soms onvoldoende op elkaar aan. In het nieuwe vervoersplan wordt het zelfde budget beter ingezet en kunnen belangrijke stappen worden gezet om de leefbaarheid en bereikbaarheid van Zeeland te verbeteren. Ook WMO-vervoer maakt onderdeel uit van het nieuwe plan. Dat is uniek. Het komende jaar wordt al een start gemaakt via projecten op verschillende locaties in Zeeland.

Gedeputeerde Harry van der Maas: “Er komen grote veranderingen voor reizigers in Zeeland. Met hulp van het Rijk zorgen we voor een goede overgang naar nieuwe vormen van vervoer. Ik ben blij dat het Rijk de Zeeuwse plannen ondersteunt. We gaan samen aan de slag om Zeeland beter bereikbaar te maken voor iedereen en ik hoop dat we hiermee een voorbeeld zijn voor andere regio’s!”