Ga terug

2 april 2020

CoronaZorg en Welzijn

Re-integreren na IC-opname vanwege corona: onderschat het niet!

Veel mensen worden deze dagen op de intensive care opgenomen omdat ze besmet zijn met het coronavirus. De mensen die na een IC-opname genezen verklaard worden, hebben daarna nog een lange weg te gaan. Onderzoek wijst namelijk uit dat het herstel na zo’n opname lang niet altijd even eenvoudig is. Werkgevers en werknemers van Nederland, wees voorbereid op een langdurig re-integratieproces! Welke klachten kunnen zich voordoen? Gelukkig zijn er veel mensen die goed en snel herstellen na een IC-opname. Een kleine groep mensen blijft echter lange tijd lichamelijke, cognitieve en psychische klachten ondervinden. Deze klachten worden ook wel het Post Intensive Care Syndroom (PICS) genoemd. Dit overkomt naar schatting 30 tot 50% van de patiënten die opgenomen zijn geweest op de IC. Zo zijn vermoeidheid, verlies van spierkracht en conditieverlies de meest gehoorde klachten na ontslag van de IC. De ernst van de klachten verschilt per patiënt. Het herstel van functies heeft tijd nodig. Het kan zeker zes maanden duren voordat een patiënt alledaagse activiteiten weer kan uitoefenen zoals hij dat gewend was te doen. Soms duurt het zelfs nog langer. Als een patiënt langdurig beademd is geweest, kan hij kampen met slik- en eetproblemen en heesheid. Ook vermindering van de gezichtsscherpte kan zich voordoen na een IC-opname: vooral brildragende mensen geven soms aan dat zij minder goed kunnen lezen met de bril die zij vóór de opname gebruikten. De ervaring leert dat de gezichtsscherpte weer kan verbeteren in het eerste jaar na de IC-opname. Verder moet niet vergeten worden dat het zenuwstelsel vaak zwaar belast is door de ziekte en de IC-opname. Daardoor kost het verwerken en opslaan van informatie de eerste tijd meer moeite en energie. Ook kan een patiënt moeite hebben met het bewaren van overzicht of het doen van meerdere dingen tegelijk. Met andere woorden: de hersenen hebben tijd nodig om de ziekte te boven te komen. Tot slot kunnen voormalig IC-patiënten psychische problemen ervaren. Posttraumatische stressstoornis (PTSS), depressies en angststoornissen komen vaak voor. Waar moet je bij de re-integratie rekening mee houden? Omdat PICS nogal onbekend is, wordt de ernst van de klachten van voormalig IC-patiënten vaak onderschat. De helft van deze patiënten is na een jaar nog niet aan het werk, een derde zal nooit meer werken. Net als bij iedere andere zieke werknemer, moeten de werkgever en de werknemer ook bij re-integratie na een IC-opname vanwege corona gewoon de Wet verbetering poortwachter volgen. Wel is het belangrijk om er rekening mee te houden dat het hervatten van werk de eerste tijd na een IC-opname helemaal niet mogelijk is. Het is denkbaar dat een werknemer de eerste weken of maanden nog thuis zit. In een re-integratieplan leggen de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts afspraken vast over de re-integratie. In beginsel zal alles erop gericht zijn om de werknemer te laten terugkeren in zijn eigen werk, maar het is niet zeker dat dit doel ook bereikt wordt. Het re-integratieplan is een dynamisch plan, dat zo nodig bijgesteld moet worden. Afhankelijk van de aard van de klachten kan externe ondersteuning bij de re-integratie noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld door een maatschappelijk werker of ergotherapeut. Vaak is een geleidelijke opbouw van werkzaamheden nodig om een terugslag te voorkomen. Stel dus niet te hoge eisen aan de snelheid, mate en mogelijkheid van re-integratie. Wees voorbereid en een beetje aardig voor elkaar De hele wereld is op dit moment in rep en roer vanwege de coronacrisis. Logisch ook. Maar het zal niet de eerste crisis zijn die we – als het over een paar maanden wat ‘rustiger’ is – weer snel vergeten zijn. Natuurlijk wordt er al volop gesproken en geschreven over de nasleep ervan, vooral ook in financiële en economische zin. Maar die nasleep zal er voor werkgevers en werknemers ook zeker op het gebied van re-integratie zijn. Onbegrip over klachten en herstelmogelijkheden kan een re-integratietraject ernstig bemoeilijken. Ons advies is daarom: wees voorbereid en vooral ook een beetje aardig voor elkaar! Bron: https://www.coronakrant.nl/

Gerelateerd