2 februari 2022

Zorg en Welzijn

Provincie zet verhuiscoaches in voor 55-plussers in Nijmegen en Noord-Veluwe

De woningnood is hoog, met als gevolg lange wachttijden voor passende, sociale huurwoningen. Om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren zet provincie Gelderland verhuiscoaches in. Vanaf januari is er een verhuiscoach beschikbaar in Nijmegen en de Noord-Veluwe.

De verhuiscoach helpt 55-plussers met een verhuiswens een woning te zoeken die beter past bij hun woonwensen en levensfase. Hierdoor komen er weer sociale huurwoningen vrij voor starters en gezinnen.

Gedeputeerde Peter Kerris: “We hopen dat er een win-win situatie ontstaat. Met de verhuiscoach ondersteunen we 1500 ouderen - die dat willen - bij het zoeken naar passende woning. Bijvoorbeeld dichterbij winkels en naar een iets kleinere woning, omdat de kinderen het huis uit zijn. Deze verhuisbeweging moet 6000 starters en gezinnen een goed onderdak bieden. Hiermee slaan we drie vliegen in één klap en zetten we de woningmarkt in Gelderland weer in beweging.”

Nijmegen en Noord-Veluwe

Op 22 en 23 december ondertekenden gemeenten, woningcorporaties en welzijnsorganisaties in Nijmegen en Noord-Veluwe overeenkomsten over de inzet van de verhuiscoaches van provincie Gelderland. In Noord-Veluwe ondertekenden de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en woningcorporaties deltaWonen, Omnia Wonen, UWOON, Woningstichting Putten en provincie Gelderland. In Nijmegen ondertekenden gemeente Nijmegen, woningcorporaties Talis, Portaal en Woonwaarts, Sterker sociaal werk en provincie Gelderland. Na de start in Nijmegen en Noord-Veluwe wil de provincie de inzet van de verhuiscoaches verder uitbreiden over Gelderland.

Ondersteuning op maat

De verhuiscoach gaat met 55-plussers in gesprek over hun woonwensen helpt ze op weg. Afhankelijk van hun wensen en behoefte biedt de verhuiscoach advies en ondersteuning op maat. Zo helpt ze inzichtelijk te maken welke huizen er beschikbaar zijn en wat er bij een verhuizing komt kijken. Uiteraard is het besluit om te verhuizen aan de 55-plussers zelf. Samen kijken ze ook naar de mogelijkheid om gebruik te maken van een provinciale verhuisvergoeding van € 2.000 voor onkosten, zoals een verhuizer, verf en nieuwe gordijnen.

Verhuizingen vanuit sociale huur

De verhuiscoaches en de verhuisvergoeding zijn beschikbaar voor verhuizingen vanuit de sociale huur in Gelderland: van een grote huurwoning naar een kleinere woning. Deze ondersteuning wordt gefinancierd door provincie Gelderland en krijgt vorm in samenwerking met woningcorporaties, gemeenten en welzijnsorganisaties. De verhuiscoach gaat voor een periode van minimaal twee jaar aan de slag in de regio. Samen met de bewoners kijkt de verhuiscoach wat een passend nieuw thuis kan worden en wat daarvoor nodig is.

www.gelderland.nl

Of ga voor meer informatie over verhuiscoaches naar: www.gelderland.nl/verhuiscoach